Naisten Pankin talous

Varainhankinnan tulot 2023

Naisten Pankki toimii täysin lahjoitusvaroin. Varainhankinnan tuloksemme vuonna 2023 oli kaikkien aikojen suurin. Suomalaiset lahjoittivat työhömme 3,4 miljoonaa euroa, joka piti sisällään 1,7 miljoonan euron suuruisen testamenttilahjoituksen.

Pitkäjänteisen työmme turvaamiseksi olemme jaksottaneet testamenttilahjoituksen käytön useammalle vuodelle.

Lahjoittajiemme tuella tarjosimme lähes 14 000 naiselle koulutusta ja tukea yrittäjyyteen viidessä maassa vuonna 2023.

Lue lisää työmme tuloksista täältä >>

Jokainen lahjoitus on arvokas

Yksityislahjoittajiin kuuluvat 3 300 kuukausilahjoittajaa ovat toiminnan kivijalka, sillä he takaavat työn jatkuvuuden. Naisten Pankilla on lähes 2000 meille tuikitärkeää osakasta, jotka tukevat työtämme hankkimalla osakkeen.

Kiitos jokaiselle lahjoittajalle!

Toimintakulut 2023

Vuonna 2023 Naisten Pankin toimintakulut olivat 1,6 miljoonaa euroa. Näistä 1,1 miljoonaa euroa koostui hanketyöstämme ohjelmamaissa, hallintokulut (henkilöstö, vuokrat, vakuutukset) olivat 383 000 euroa ja kotimaan toiminnan kulut (keräyskulut, vapaaehtoisverkosto) 166 000 euroa.

Muiden toimijoiden tavoin altistumme kulupuolella korkealle inflaatiolle mutta nopeasti muuttuvasta toimintaympäristöstä huolimatta vuosi 2023 oli Naisten Pankille taloudellisesti tasapainoinen.

Naisten Pankin talous on läpinäkyvää. Julkaisemme talousraporttimme täällä. Naisten Pankki on osa Suomen suurinta kansainvälisen avun järjestöä Kirkon Ulkomaanapua. Kirkon Ulkomaanavun taloudesta ja hallinnosta lisää täällä.

Mikä on Naisten Pankin kuluprosentti?

Naisten Pankin kuluprosentti on varsin alhainen. Toimintamme onkin tehokasta ja vaikuttavaa emmekä tingi erittäin korkeasta laadunvarmistuksen ja -valvonnan tasosta.

Vuonna 2023 kuluprosenttimme oli 16,3 %. Kulut koostuvat:

  • keräyskuluista eli viestinnän, varainhankinnan ja vapaaehtoisverkoston toiminnan kuluista
  • hallintokuluista (ICT, vuokrat, vakuutukset).

Keräys- ja hallintokulut ovat välttämättömiä työn seurannan ja arvioinnin takaamiseksi ja laadukkaan työn tae. Kirkon Ulkomaanapu tekee kehitysyhteistyötä lukuisten ammattilaisten johdolla Suomessa ja toimintamaissa. Asiantuntijatyöllä varmistetaan, että kerätyt varat tulevat käytetyksi parhaalla mahdollisilla tavalla kestävän muutoksen aikaansaamiseksi.

Meille kaikille tärkeintä on positiivinen muutos, jota työmme kantaa. Laadukas ja kestävä työ, joka pysyvästi muuttaa naisten ja heidän perheidensä elämää, on kaiken tavoite ja tärkein mittari.

Mistä tiedän, että lahjoitukseni menee perille?

Naisten Pankin varoja ja hankkeita halllinoi Kirkon Ulkomaanapu luotettavasti ja tarkasti. Toiminnan luotettavuus perustuu moneen eri tekijään. Jokaisella hankkeella on oma vastuuhenkilönsä, joka seuraa sen edistymistä ja tekee seurantamatkoja. Kansainvälisesti hyväksytty tilintarkastaja tarkastaa kussakin maassa hankkeiden tilit. Nämä tilintarkastuskertomukset puolestaan hyväksyy  tilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastajamme Suomessa, KPMG.

Hankekohteet ja paikalliset yhteistyökumppanit valitaan huolella. Hanketta aloitettaessa varmistetaan tuen perillemenon lisäksi se, että tuki saa aikaan suunnitellun muutoksen.