Women Empowerment in Socio-economic Development 2011 – 2014

Säästämismenetelmät ja pienyritykset kohentavat naisten ja heidän perheidensä toimeentuloa ja elämän laatua Naisten Pankin hankkeessa Angolassa.

Tue yrittäjyyttä kehitysmaissa

euroa

Maa: Angola
Alue: Leua ja Camanongue, Moxico & Muconda, Lunda Sul
Kesto: 2011 – 2014
Budjetti: 300 000 (3,5 vuodelle)
Hankkeen nimi: Women Empowerment in Socio-economic Development
Hyödynsaajien määrä: 317
Kumppanijärjestö: LWF Angola

Hankkeen tavoitteena on, että siihen osallistuvat naiset nousevat köyhyydestä, ovat tietoisia oikeuksistaan ja heidän kykynsä tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä on parantunut. Tähän pyritään laina- ja säästöryhmillä, jotka ohjaavat kestävään, pitkäaikaiseen tulonsaantiin. Näin tehokkaampien säästämismenetelmien ja pienyritysten avulla edistetään naisten ja heidän perheidensä toimeentuloa ja elämänlaatua.

Jotta hankkeeseen osallistujat voisivat menestyä yrittäjyydessään, järjestetään sen osana myös luku- ja kansalaistaitojen opetusta sekä taloushallinnon koulutusta.

Marta Kkazekene on säästö- ja lainaryhmän jäsen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat säästöryhmien jäsenet (noin 20 henkeä/ryhmä). Nämä ovat heikoimmassa asemassa olevia naisia: yksinhuoltajia, leskiä, liikuntarajoitteisia ja koulua käymättömiä nuoria.

Hankkeen toiminnot:

 • säästämiskoulutus
 • säästöryhmien perustaminen
 • lukutaito-opetus
 • kansalaistaitojen opetus
 • kotitalouden varojen hallinnointi
 • pienyrityskoulutus ja perustaminen
 • starttilainat pienyrittäjille

Lisäksi hanke pyrkii vahvistamaan angolalaisen kumppanijärjestön henkilökunnan kapasiteettia.

Aikaansaannoksia

Hankkeen aikana perustettiin 30 laina- ja säästöryhmää, joissa vuonna 2014 oli mukana 226 ihmistä (72 % naisia). Yhteensä vuosien saatossa ryhmissä oli mukana 317 ihmistä.

Vuoden 2014 lopussa ryhmien säästämät varat olivat yhteensä yli 68 000 €. Isoimmillaan yhden laina- ja säästöryhmän ryhmän pääoma oli yli 9100 €.

Nämä laina- ja säästöryhmät ovat perustaneet 39 ryhmäyritystä. Näiden avulla ryhmä tekee rahaa yhteiseen kassaansa, vahvistaakseen pääomaansa. Esimerkkejä ryhmien perustamista yritys/varainhankintamuodoista:

 • 6 pikkuputiikkia
 • 4 kasvimaata
 • 18 peltoviljelmää
 • 1 kalalampi
 • 1 ananasviljelmä
 • 8 myllyä
 • 1 ravintola

Säännöllinen säästö- ja lainaryhmien koulutus on mahdollistanut sen, että ryhmien jäsenet ovat oppineet ja myös laittaneet käytäntöön tärkeitä taitoja yritystoiminnan suunnittelussa, johtamisessa ja seurannassa. Jokaisella ryhmällä on luottamusjohto, toimintasuunnitelmat ja toimeentulohankkeensa.

Hankkeen lopuksi toteutettu ostovoimakysely osoitti, että 306 laina- ja säästöryhmien jäsenistä (edustavat 96 % koko hyödynsaajamäärästä) kasvattivat tulotasoaan 70 % verrattuna lähtötilanteeseen.

Francisco Mulelenu hymyilee uuden pakastimen äärellä.

Monet säästö- ja lainaryhmien jäsenistä paransivat ruokaturvaansa, pystyvät maksamaan lastensa koulumaksut ja kotitalouksiensa perustarpeet. Osa on tehnyt isompia hankintoja kuten ostanut moottori- tai polkupyörän, hankkinut generaattorin, tiilitalon, radion, television jne.

Hankkeen loppuraportti osoittaa, että Naisten Pankin rahoittama työ onnistui luomaan pysyviä työllistymisvaihtoehtoja ja kestävän rahoitusmallin kylätasolle. Näillä on ollut suoria myönteisiä vaikutuksia niin suorille kuin epäsuorillekin hyödynsaajille. Hanke on myös vähentänyt alueen naisten lukutaidottomuutta. Laina- ja säästöryhmien jäsenyyden kautta naiset ovat pystyneet parantamaan elintasoaan ja -olojaan. Matalakorkoinen laina on mahdollistanut esimerkiksi sen, että ravintola-alalla oleva nainen on voinut hankkia pakastimen tai pienyrittäjä on voinut asennuttaa aurinkopaneelit parantaakseen bisnestään.

Hankkeen laina- ja säästöryhmien motto

“Don’t let money sleep. Make money flow so that it generates more money!”

Hankkeen tuomien muutosten taulukko loppuevaluaatiosta.

 

 

 

 

Hankkeen vuosiraportti englanniksi