Naisten yrittäjäkoulutus Etiopiassa 2007 – 2008

Vuosina 2007 - 2008 Naisten Pankki rahoitti 45 naisen yrittäjyyskoulutusta eteläisessä Etiopiassa.

Tue yrittäjyyttä kehitysmaissa

euroa

Maa: Etiopia
Alue: kolme kylää maan eteläosassa
Kesto: 2007 – 2008
Budjetti: 29 000 €
Hankkeen nimi: Naisten yrittäjäkoulutus Etiopiassa
Hyödynsaajien määrä: 45, välillisiä hyödynsaajia 225
Kumppanijärjestö: Luterilaisen Maailmanliiton Etiopian maaohjelma

Vuosina 2007 – 2008 Naisten Pankin varoilla tuettiin naisten yrittäjyyttä kolmessa kylässä Etiopian eteläosissa. Etiopian naisyrittäjyyshanke on yksi Naisten Pankin ensimmäisistä hankkeista.

Tavoitteena oli naisten pienyrittäjäryhmien perustaminen, jonka kautta

  • naisten asema vahvistuu kyläyhteisöissä,
  • ruokaturva paranee ja
  • naisten toimeentulomahdollisuudet paranevat.

Hankkeen aluksi selvitettiin tuloja tuottavia toimintoja, naisten kiinnostusta niitä kohtaan sekä kykyjä eri aloilla.

Kyliin perustettiin naisten yrittäjäryhmiä, jotka saivat koulutusta kirjanpidossa, markkinoinnissa ja maanviljelyyn liittyvissä taidoissa. Tämän jälkeen naiset järjestäytyivät säästö- ja lainaryhmiksi, jotka saivat pienen pesämunan toiminnalleen. Tähän pilottihankkeeseen osallistui 45 naista perheineen.

Jokaisessa kolmessa kylässä toimi yksi laina- ja säästöryhmä, jossa kussakin oli jäseninä 15 naista. Laina- ja säästöryhmät myönsivät jäsenilleen noin 70 euron lainoja, joiden ehtona oli säästäminen ja yrittäjyyskoulutukseen osallistuminen.

Naiset itse päättivät, minkälaiseen tulonhankinnan muotoon varat käytetään; kaikki ryhmät päätyivät karjanhoitoon.

Toiminta antoi naisille mahdollisuuden tavata säännöllisesti, jakaa ideoita, antaa tukea ja neuvotella yhdessä paikallisviranomaisten kanssa.

Hankkeen rahoitus on suunnitelman mukaisesti loppunut, ja toiminta jatkui omarahoitteisena. Hankkeen toteuttajakumppani, Luterilaisen Maailmanliiton Etiopian maaohjelma, aloitti toimintamallin soveltamisen uusilla alueilla.

Takaisin -> Etiopia