Haitin maaseudun naisten taloudellisen ja sosiaalisen aseman parantaminen sekä kapasiteetin vahvistaminen 2012 – 2014

Tue yrittäjyyttä kehitysmaissa

euroa

Maa: Haiti
Kesto: 10/2012 – 12/2014
Budjetti: 290 000 €
Hankkeen nimi: Renforcement des capacités et amélioration de la situation socioéconomique des femmes rurales en Haiti / Haitin maaseudun naisten taloudellisen ja sosiaalisen aseman parantaminen sekä kapasiteetin vahvistaminen
Hyödynsaajien määrä: 672
Kumppanijärjestö: Luterilainen maailmanliitto / Haiti

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa maaseudun naisten omia aloitteita, jotka vahvistavat heidän toiminta- ja päätöksentekokykyään sekä sosio-taloudellista asemaa.


Kaikkein vähävaraisimmille naisille jaettiin vuohia ja lampaita. Macayalainen Lena Paul on osallistunut myös lukutaitokoulutukseen.

Naisten Pankin rahoituksen myötä naisten osallistuminen yhteisöjen päätöksentekoprosesseihin ja kyky toimia aktiivisina kansalaisina vahvistuu

Vuosien aikana naisille järjestettiin lukutaito ja oikeustietoisuuskoulutuksia.

Hankkeen myötä esimerkiksi avattiin neljä lukutaitokeskusta. Näissä peruslukutaitokoulutukseen osallistui 202 ihmistä, joista 124 läpäisi loppukokeen.

Lukutaitokoulutuksissa käytettiin REFLECT-aikuiskoulutusmetodia, jossa osallistujat itse valitsevat oppitunnin aihepiirin.

Aiheet keskittyivät osallistujien toiveesta pääsääntöisesti luonnonkatastrofeihin valmistumiseen, lisääntymisterveyteen sekä terveelliseen ruokavalioon. Metodi saavutti osallistujien keskuudessa suuren suosion. Yhden kurssijakson pituus oli 4 kuukautta ja 10 päivää. Sitoutuminen osallistujien kesken koulutuksiin oli korkealla: jotkut osallistujista kävelivät jopa kolme tuntia päivässä koulutusten vuoksi.

Evaluaatiossa kävi ilmi, että osallistujat kokivat peruslukutaitojen oppimisen vahvasti voimaannuttavana.

Ennen Orfelie Saintelus, 56, ompeli usein tappiolla. Seitsemän lapsen äiti ei osannut hinnoitella valmistamiaan vaatteita. Nyt on toisin.

Lisäksi 230 naisryhmien jäsentä koulutettiin kansalais- ja johtajuustaidoissa sekä paikalliseen päätöksentekoon osallistumisessa.

Koulutusta annettiin myös ihmis- ja erityisesti naisten oikeuksissa. Tämä oli merkittävää, sillä yhteisöjen päätöksentekoprosessit ovat perinteisesti vahvasti miesvetoisia.
Hankkeeseen osallistuneet naiset toivat voimakkaasti esille tarpeen saada tietoa ehkäisymenetelmistä. Tämän myötä koulutettiin 162 henkeä toimimaan yhteisöjensä lisääntymisterveyden ja perhesuunnittelun oppaina. Aihepiirin ympärillä järjestettiin koulutusta teiniäideille, kampanjointiin laajemmin teemalla ”Yes I Can Plan My Future”, jaettiin yli 4200 kondomia 118 perheelle ja koulutettiin koululaisia.

Naiset kehittävät pienyrityksiään ja parantavat perheensä toimeentuloa

Hankkeen aikana yhtätoista isompaa naisryhmien yrittäjyysmuotoa tuettiin koulutuksin ja teknisellä avustuksella. Tällaisia olivat muun muassa viljavarasto, eläinten kasvatus ja kasvistuotanto.

Koulutusta annettiin muun muassa kirjanpidosta ja markkinoinnista. Hankkeen henkilökunta taas sai erityiskoulutusta tietokantojen ylläpidosta, jotta hankkeen monitorointi olisi tehokasta.

Orfelie Saintelus oppi kirjanpitokurssilla, että tuotetta ei pidä myydä alle valmistushinnan. Nyt hän on kolminkertaistanut tulonsa.

Vuonna 2013 Despagnen naisryhmää tuettiin aloittamaan kyläkauppa. Kaupan olemassaolo helpottaa pienviljelijöiden arkea, sillä heidän ei enää tarvitse kulkea pitkiä matkoja kuljettaakseen tuotteitaan myyntiin. Despagnen naisryhmä teki vuonna 2014 kyläkaupalla lähes 900 $ voittoa. Naiset ostivat yhdessä 16 lammasta, joista saatu voitto jaettiin ryhmän heikoimmassa asemassa olevien kesken.

Vuonna 2014 Margoniin perustettiin vastaavanlainen kauppa, Despagnen hyvien kokemusten innoittamana. Vain kolme kuukautta perustamisen jälkeen naisryhmä raportoi 252 $ voitoista.

Vuosien aikana kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia naisryhmien jäseniä tuettiin jakamalla 94 vuohta ja 25 lammasta.

Vuonna 2014 aloitettiin 16 teiniäidin parissa ompelukoulutus, joka jatkui edelleen 2015.


Vuoden 2014 lopussa hankkeesta tehty evaluaatio totesi työn hyvin relevantiksi paikallisten naisten elinolojen näkökulmasta.

Naisten parissa tehty työ mahdollistaa sen, että naiset voivat paremmin tavoitella ja vaatia kylätason päätöksentekoon ja johtajuuteen mukaanpääsyä.

Taloudellisesta kulmasta hankkeen työ parhaimmillaan parantaa ja monipuolistaa naisten toimeentulon lähteitä. Erityisesti evaluaatiossa mainitaan hankkeen edistämät maatalouslinkkiset toimeentulomuodot, viljelykasvit ja karja, jotka toimeentuloina takaavat naisille taloudellista ja sitä myötä sosiaalista liikkumavaraa ja mahdollistavat säästämisen.

Hanke jatkui vuosina 2015 – 2016 Ulkomaanavun rahoituksella.

Hankkeen vuosiraportit englanniksi