Strengthening Women’s Livelihoods in Central African Republic 2018 – 2021

Hanke yhdistää toimeentulon, koulutuksen ja rauhantyön.

Työ maassa sisältää luku- ja laskutaidon opetusta, yrittäjyyskoulutusta, viljelyneuvontaa sekä rauhantyön edistämistä paikallistason konfliktien sovittelun avulla.

Tue yrittäjyyttä kehitysmaissa

euroa

Keski-Afrikan tasavallassa alkoi vuonna 2018 Strengthening Women’s Livelihoods in Central African Republic -hanke. Kokonaisbudjetti vuosille 2018 – 2020 on 400 000 €.

Keski-Afrikan tasavaltaa ovat koetelleet konfliktit, heikko hallinto ja epävarmuus siitä asti kun maa itsenäistyi Ranskan siirtomaavallan alta 1960-luvulla. Elinkeinomahdollisuudet ovat romahtaneet epävakaassa turvallisuustilanteessa. Tämä on vaikuttanut myös maatalouteen, joka ennen kriisin kiihtymistä vuonna 2013, oli elinkeinonlähde noin 80 % väestöstä. Naisten asema maassa on heikko ja koulutuksen taso erittäin matala – ainoastaan 20 % naisista arvioidaan olevan lukutaitoisia. Vallitsevassa humanitaarisessa tilanteessa nuoret miehet nostetaan usein etusijalle.

Hankkeen tavoitteena on 500 naisen voimauttaminen Bozoumin alueella. Tämä tapahtuu muun muassa luku- ja laskutaidon opetuksen kautta sekä yrittäjyyskoulutuksen kautta ja tukemalla naisia kehittämään kestäviä pienyrityksiä sekä taloudellisesti kannattavaa maataloutta. Lisäksi naisille tarjotaan koulutusta rauhanvälityksessä. Tällä halutaan myös voimauttaa naisia ja tätä kautta tehdä heistä päätöksentekijöitä kotitalouksissa, ryhmissä, osuuskunnissa ja yhteisöissä.