Support to small entrepreneurship and income generation for the vulnerable youth 2014 – 2015

Kongon itäosissa toteutettiin 2014 - 2015 Naisten Pankin rahoittama hanke, joka tuki sodan ja konfliktin keskellä kasvaneiden nuorten matkaa kohti itsenäistä ja vastuullista yrittäjyyttä. Hankkeen tavoitteena oli tukea erityisesti naisten ja tyttöjen yrittäjyyttä.

Maa: Kongon demokraattinen tasavalta
Alue: Goma
Kesto: 2014 – 2015
Budjetti: 128 000 € (kahdelle vuodelle)
Hankkeen nimi: Support to small entrepreneurship and income generation for the vulnerable youth in Goma
Hyödynsaajien määrä: 183
Kumppanijärjestö: ETN

Hyödynsaajat:

Haavoittuvassa asemassa olevia nuoria, erityisesti naisia. 80 % edunsaajista on naisia. Hankkeen kautta saaman koulutuksen ja lainan avulla nuoret pystyvät elättämään itsensä ja perheensä. Nuorista osa on yksin vastuussa sisarustensa ja lastensa elättämisestä.

Hanke koostui kahdesta osasta:

Ammattikoulutusta jo aiemmin valmistuneet saivat:
 • yrittäjyystaitokoulutusta
 • 100 $ – 1000 $ lainan
  • lainat myönnettiin liiketoimintasuunnitelman ja aiemman pienyrittäjyyskokemuksen perusteella

Tämä myötä syntyi 150 pienyritystä, jotka työllistävät 1-3 henkeä.

Uudet mukaan tulleet nuoret:
 • 50 tyttöä on koulutettu ammattiin maataloustuotteiden prosessoinnissa ja pieneläinten kasvatuksessa.
  • 12 kuukauden koulutuksen jälkeen nuoret ovat perustaneet omia yrityksiä.
 • koulutusta on annettu liiketoimintaosaamiseen sekä kanaloiden ja nautaeläinten hoitoon
  • hyvin menestyneet koulutuksesta valmistuneet saivat mahdollisuuden pienlainaan
 • yrityshautomo perustettiin tukemaan uusia yrityksiä. Näissä nuoret yrittäjät saivat kuukausittain tukea ja ohjausta toimintansa kehittämisessä.

Lainaohjelma:

Tärkeä osa hanketta on ollut lainaohjelma, jonka avulla on tuettu uusien yritysten perustamista. Lainojen suuruus vaihtelee riippuen yrityksen koosta ja liiketoimintasuunnitelman toteutuskelpoisuudesta. Lainat maksetaan takaisin vuoden sisällä kahden prosentin korolla.

Lainojen takaisinmaksuprosentti on ollut noin 80. Kumppanijärjestömme työntekijät seuraavat säännöllisesti lainojen takaisinmaksua ja tukevat nuoria yrityksen pyörittämisessä.

Lainaohjelma on ollut menestyksekäs. Sen puitteissa jo kertaalleen allokoidut varat voidaan ohjata uusille edunsaajille sitä mukaan, kun jo lainan saaneet henkilöt maksavat lainansa takaisin.

Hankkeen aikana uusiin lainoihin ohjattiin yli 46 000 €.

Itä-Kongossa varsinkin naisten on vaikeaa saada lainaa pankista tai muista rahoituslaitoksista, mikä usein estää heitä aloittamasta liiketoimintaa.

MPESA mobile phone money transfer system/ The Vodacom Mpesa e-transfer system

Lainatoiminnassa hyödynnettiin mobiilipalvelu M-Pesaa, jonka avulla lainat voidaan maksaa kännykän avulla.

 • Mahdollisuus lähettää ja vastaanottaa rahaa, ostaa lisää puheaikaa sekä maksaa laskuja kännykän välityksellä
 • Soveltuu käyttäjille, joilla ei ole lainkaan tiliä tai vain rajallinen mahdollisuus käyttää pankkitiliä
 • Asiakkaat rekisteröityvät Mpesa-yhteistyötahon luona, joka yleensä on puhelinoperaattorin liike tai kioski, ja tallettavat käteistä saadakseen tilalle sähköistä rahaa (electronic cash), jonka voivat lähettää kolmannelle osapuolelle
 • Rekisteröinnin jälkeen kaikki rahasiirrot vahvistetaan näppäilemällä PIN-numero, ja molemmat osapuolet saavat tekstiviesti-ilmoituksen maksun suorittamisesta
 • Vastaanottaja saa sähköistä rahaa reaaliajassa ja voi hakea rahat minkä tahansa yhteistyötahon luota
 • ETN/Vodacom-Mpesa-sopimuksissa lainan maksatukset lähetetään ja talletetaan ETN Vodacom -tilille, ja ETN:n pyynnöstä Vodacom Mpesa siirtää lainasumman edunsaajille
 • Mpesa-järjestelyn ansiosta vähennettiin merkittävästi ongelmallisia tilanteita liittyen tiettyjen edunsaajien pitkään välimatkaan lainansaanti- ja takaisinmaksupisteille
 • ETN:n tasolla: sähköinen rahansiirto antaa projektille mahdollisuuden tavoittaa sellaisetkin edunsaajat, jotka eivät ole maantieteellisesti ETN:n läheisyydessä. Se myös eliminoi tarpeen käsitellä valtavaa shekki- ja käteismäärää sekä niihin liittyviä papereita. Kuitit tehdään sähköisesti ja tallennetaan MPESA-tietokantaan, ja niihin pääsevät käsiksi sekä FCA, ETN että edunsaaja. Järjestelmässä on pieni kuukausimaksu, eikä käyttämiseen tarvita erityistaitoja.
 • Edunsaajan tasolla: ei tarvetta kirjanpitoon, erityisesti niille jotka eivät osaa kirjoittaa. Takaa toimeentulon – voi hakea myös lainaa. Vähentää rahansiirto- ja lainanantoprosesseihin käytettyä aikaa ja resursseja. Ei matkustuskuluja maksatuspisteelle.
 • Vähentää paperityötä, mahdollistaa rahasiirtojen ja maksuprosessien reaaliaikaisen seurannan. Vaatii vähemmän fyysistä seurantaa.

Hankeraportti englanniksi