Sustainable Agriculture Project for Rural Women in Liberia 2015 – 2017

Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena oli vähentää köyhyyttä naisvetoisissa kotitalouksissa. Hankkeeseen osallistuvia naisia tuettiin pienkanaloiden ja tehostetun maanviljelyn kautta.

Tue yrittäjyyttä kehitysmaissa

euroa

Maa: Liberia
Alue: Garzon, Kpaingbah Town ja Glozon
Kesto: 2015 – 2017
Budjetti: 300 000 € (kolmelle vuodelle)
Hankkeen nimi: Sustainable Agriculture Project for Rural Women in Liberia
Hyödynsaajien määrä: 90 / vuosi x 3
Kumppanijärjestö: Project New Outlook (PNO)

Hankkeen myötä naiset vahvistavat taloudellista ja sosiaalista asemaansa yhteisössään ja vähentävät haavoittuvaisuuttaan. Hanke vahvistaa perheiden ruokaturvaa ja mahdollistaa lasten koulunkäynnin.

Kanalatoiminta

Quama Tobah, 40v

Quama Tobahilla on 30 munivaa kanaa.

Hanke kouluttaa naiset ylläpitämään pieniä kanaloita pihapiirissään. Osallistujat saavat ensin opastusta kaikkeen kanan hoitoon liittyvään ja tämän jälkeen kukin nainen saa haltuunsa 30 munivaa kanaa. Hankkeen puolesta huolehditaan myös kanojen rokotuksista ja lääkinnästä.

Pihakanalat muodostavat yhteisötasolla miniosuuskuntia, jotka varmistavat kestävän ja tasaisen kananmunatuotantotason ja huolehtivat munien keruusta ja rehun hankinnasta.

Pihakanaloiden munat myydään hanketta toteuttavalle PNO-järjestölle, joka toimittaa munat myyntiin markkinoille.

PNOlla on emokanala, jossa on tuhansia munivia kanoja. Yhdessä pihakanaloiden ja emokanalan munien tuoton turvin järjestö ylläpitää toimintaansa: voitoilla PNO muun muassa hankkii uusia tipuja, kananrehua ja kasvattaa kananmunantuotantoa. PNOn kanalatoiminta onkin maan suurin kananmunantuottaja.

PNOn emokanalan toiminta pyritään kasvattamaan kestäväksi, tuottoa tuottavaksi yritystoiminnaksi, joka pystyy houkuttelemaan ulkoisia rahoittajia. Kanala-toiminnan pyritään tuottavan PNOlle varoja, joilla se vastaisuudessa pystyy toteuttamaan yhteisökehityshankkeita maaseutukylissä, jotka tarjoavat laadukkaita palveluja kasvavalle edunsaajajoukolle yhteisöineen. Tämä vähentää PNOn riippuvuutta lahjoittajista ja vahvistaa sen kestävyyttä ja kykyä toimia kansalaisjärjestönä.

Naisten Pankin vapaaehtoiset vierailivat Liberiassa marras-joulukuun vaihteessa vuonna 2015. Tuolloin PNOn toiminnanjohtaja Beatrice Togba Wuo kertoi matkalaisille, että ennen kanalahankkeeseen osallistuneiden naisten kuukausiansiot olivat olleet vajaan 10 $ ja työ sen eteen oli vaatinut suuntaansa liki kahden tunnin kävelyn markkinoille. Kananmunantuotanto oli kasvattanut naisten toimeentulon jopa 50 $ kuussa ja päivittäinen työaika on aamuin illoin vain parikymmentä minuuttia.

Sia Gboyah, 51v

Sia Gboyah oppi säkkiviljelemään hankkeen myötä.

Maanviljely

Maan maataloustuottavuus on matala, johtuen muun muassa maatalousneuvonnan, siementen, työkalujen ja rahoituksen puutteesta sekä yksinkertaisista maanviljelystekniikoista. Valtaosa naisista viljelee kasviksia ja heillä ei ole saatavilla tietoa, kuinka parantaa satoaan. Maataloudesta riippuvaisten naisten asema on hyvin haavoittuva, sillä heidän elantonsa on pitkälti viljelysten varassa.

Hanke kouluttaa hyödynsaajia tehokkaamman ja monipuolisemman viljelyn pariin. Koulutuksen lisäksi hanke tarjoaa siemenet, viljelyyn tarvittavat työkalut, lannoitteet sekä tuholaistorjunta-aineet. Hyödynsaajia on koulutettu muun muassa luonnonmukaisessa tuholaistorjunnassa, kompostoinnissa ja lannoituksessa.

Hyödynsaajat hyötyvät hankkeen myötä aloitetuista laajavalikoimaisista taimitarhoista. Koulutuksissa opastetaan myös sellaisten viljelykäytänteiden pariin, jotka mahdollistavat kasvimaan ylläpidon myös rankkoina sadekausina: kasviksia voi kasvattaa esimerkiksi säkkiviljelmissä tai korotetuilla palstoilla.

Muuta koulutusta

Niin kaikille hankkeessa mukana oleville kuin PNOn henkilökunnallekin tarjotaan koulutusta mm. pienyrityksen liiketaloudesta, ihmisoikeuksista ja naisten oikeuksista sekä laina- ja säästöryhmätoiminnasta.

Hankkeen saavutuksia vuoden 2016 loppuun mennessä

 • 170 hyödynsaajaa osallistui hankkeen aktiviteetteihin: pienyrityskoulutukseen, teknisiin koulutuksiin, vastaanotti starttipaketteja, kuten kanalatarvikkeita ja maataloustyökaluja, sai tukea maan raivauksessa ja valmistelussa jne.
 • 60 naista sai kukin 30 munivaa kanaa ja apua kanalan rakentamiseen ja ylläpitoon.
 • 80 naista osallistui maanviljelykoulutuksiin, oppien muun muassa tehokkaammista viljelytekniikoista ja kasvisten loppukäsittelystä.
 • 30 naista sai koulutusta ja starttipaketin laina- ja säästöryhmätoimintaan.
 • 140 naisvetoista kotitaloutta on parantanut toimeentuloaan tehokkaammalla maatalousyrittäjyydellä.
 • 90 % prosentilla näistä hyödynsaajista vuositulot ovat kasvaneet jopa 40 %.
 • Perhekohtainen ruuantuotanto (kasvikset ja kananmunat) on hankkeen myötä kasvanut jopa 85 %. Vuonna 2016 mukana olleesta 170 naisvetoisesta perheestä, 130 raportoi perheen saavan nyt 3 ravinteikasta ateriaa päivässä ja loput 40 perhettä 2 ateriaa.
 • Keskimääräinen viljelymaiden koko on kasvanut 0,5 eekkeristä 1,5 eekkeriin. Tämä vaikuttaa myönteisesti niin satomäärien kokoon kuin tulovirtaankin.
 • Koulutusten vaikutukset ovat alkaneet näkyä elämänlaadun parantumisena. Se vaikuttaa merkittävästi hyödynsaajien halukkuuteen oppia uusia, kestävämpiä tekniikoita, välttämään kaskiviljelyä ja käyttämään esim. kananlantaa viljelysten lannoitteena.
 • Perheiden kasvaneet varat ovat mahdollistaneet lasten kouluun pääsyn.

Varojen käyttötarkoituksen muutos

Keväällä 2017 hankkeessa tehtiin varojen käyttötarkoituksen muutos. Vuoden 2017 ajan työ kaikkien hyödynsaajien parissa keskitettiin kaupalliseen maissinviljelyyn. Kananrehun heikko saatavuus on ollut läpi hankkeen yksi isoimmista toiminnan haasteista. Hyödynsaajat keskittyivät viljelemään hankkeen tuella maissia, jotta rehun saatavuus voidaan varmistaa tulevaisuudessa. Näin myös naisten tietoja ja taitoja ammattimaiseen ja tuottavaan viljelyyn parannettiin.

Hankkeen saavutuksia vuoden 2017 loppuun mennessä

 • Kanojen ruuaksi sopivan maissin kasvatuksen tunnetuksi tekeminen.
  • 152 hankkeessa mukana ollutta hyödynsaajaa ottanut osaa maissin viljelyyn.
  • Viljelty noin 54 hehtaarin alueella.
 • 382 naisjohtoista taloutta mukana hankkeessa.
 • 50 naista aktiivisina kyläpankeissa.
 • 230 naista saanut koulutusta esimerkiksi ihmisoikeuksista ja tasa-arvokysymyksistä.

Naisten Pankin työ Liberiassa päättyi vuoden 2017 lopussa. Naisten Pankin hankkeista vastannut KUA:n henkilöstö kuitenkin päätti jatkaa kanalahanketta ja perusti paikallisen kansalaisjärjestön nimeltään SHED. Lue lisää täältä.

hankkeen vuosiraportit englanniksi