Improving the Economic Opportunities and Livelihoods of Vulnerable Women in the West Bank 2012 – 2014

Tue yrittäjyyttä kehitysmaissa

euroa

Maa: Palestiina
Alue: Länsirannikko, Nablus, Qalqiliya ja Ramallah
Kesto: 2012 – 2014
Budjetti: 450 000 €
Hankkeen nimi: Improving the Economic Opportunities and Livelihoods of Vulnerable Women in the West Bank
Hyödynsaajien määrä: 207
Kumppanijärjestö: International Orthodox Christian Charities, IOCC

50-vuotias leskirouva Neidee Hassan Kusran kylässä Länsirannalla hoitaa Naisten Pankin hankkeen kautta saatuja mehiläisiä

Hanke parantaa naisten vastuulla olevien kotitalouksien tuotanto- ja markkinointikykyä, jotta näiden pääsy markkinoille helpottuisi ja taloudellinen tilanne parantuisi.

Mukana hankkeessa on yhteensä 207 kotitaloutta. Noin 85 % hyödynsaajaperheistä on naisten vastuulla olevia perhekuntia.

Mukana olevat hyödynsaajat ovat yksinhuoltajia, työttömiä, haavoittuvassa asemassa tai vailla muita toimeentulolähteitä olevia.

Tavoitteena on kotitalouksien maatalousmaiden laajentaminen ja käytön tehostaminen sekä tulotason parantaminen mehiläis- ja kotieläintuotannon avulla.

Hankkeen myötä mukana olevat naiset vahvistavat kykyään huolehtia taloudellisesti perheistään. He oppivat maataloustaitoja, jotka tuovat hyötyä hankkeen päättymisen jälkeenkin.

 

 

Kotieläinten kasvatusta ja maataloustuotantoa

LAMPAAT
 • Lampaita jaettiin kaikkiaan 99 kotitaloudelle.
 • Lampaille syntyi 112 karitsaa.
 • Maidontuotanto lisääntyi kuukausi kuukaudelta vaikuttaen myönteisesti myyntiin.
 • Arvion mukaan jokaisen lampaita kasvattavan kotitalouden keskimääräiset tulot nousivat keskimäärin 50 €.
KANAT
 • Kanoja ja niiden kasvattamiseen tarvittavia tarvikkeita jaettiin kaikkiaan 110 kotitaloudelle.
 • Palestiinan maatalousministeriö antoi hyödynsaajille teknistä tukea mm. kanojen hyvinvoinnin suhteen.
 • Osallistujien kuukausittaiset keskiansiot nousivat hankkeen aikana noin 54 €.
MEHILÄISTARHAUS
 • Hunajantuotantoa aloitettiin hankkeen myötä 77 kotitaloudessa.
 • Hyödynsaajille jaettiin mehiläistarhauksessa tarvittavia varusteita.
 • Kylmän sään takia mehiläiset päästiin jakamaan osallistujille vasta helmikuussa 2013.
 • Palestiinan maatalousministeriön edustaja teki seurantaa osallistujien luona kolmen viikon välein. Lisäksi paikallinen asiantuntija tuki osallistujia säännöllisesti ja auttoi heitä mehiläisten hoitamisessa.
KOTIPUUTARHAT
 • Kotipuutarhatoiminnassa oli mukana yhteensä 66 kotitaloutta.
 • Naisille jaettiin maataloustarvikkeita, kuten siemeniä ja taimia.
 • Satokaudet olivat hyvin lupaavia koko hankkeen keston ajan.
 • Osallistujat saivat useita eri siemenlaatuja, jotka sopivat eri satokausiin.
 • Osallistuneiden kotitalouksien keskimääräiset kuukausitulot nousivat hankkeen aikana 70 – 78 €.

Lastenhoito

Päivähoitotoiminta käynnistettiin, jotta hankkeeseen osallistuvien naisten lapset voisivat viettää aikaa turvallisessa ympäristössä äitien työskennellessä. Toiminnassa oli mukana 22 lasta. Toiminnan puitteissa remontoitiin päiväkodeissa kaksi wc-tilaa viemäreineen sekä rakennettiin uusi vesipiste.

Loppuevaluaatio, huhtikuu 2015

Loppuevaluaation mukaan hanke oli relevantti sen hyödynsaajille ja tarjosi heille oikeanlaisia aktiviteetteja parantamaan toimeentulotasoaan. Hanke valikoi juuri oikeanlaisia toimintoja, joilla pyrittiin parantamaan naisten oloja: maanviljelyä sekä mehiläisten, lampaiden ja kanojen hoitoa.

Tämä kaikki vaikutti myönteisesti siihen, että hyödynsaajien ja sitä toteuttavien viranomaisten keskuudessa vallitsi korkea omistajuus hanketta kohtaan. Vahva omistajuus taas vaikutti myönteisesti hankkeen tulosten kestävyyteen.

Kaikki evaluaatioon osallistuneista hyödynsaajista oli sitä mieltä, että koulutukset olivat selviä ja ymmärrettäviä, niitä oli helppo seurata ja ne olivat hyvin organisoituja.

Hankkeen katsottiin parantaneen naisten asemaa henkilökohtaisella tasolla: naiset kokivat olevansa voimaantuneita ja pystyvänsä varmistamaan perheensä ruokaturvaa ja tuloja. Toisaalta evaluaatio toteaa, että naisten tarpeita ei kuitenkaan oltu onnistuttu täysin täyttämään. Saavutettu ansiotulo ei ole tarpeeksi korkea ja stabiili turvatakseen naisten perheiden kestävän toimeentulotason.

Evaluaatio siis toteaa, että hankkeen tavoite tuli osittain saavutettua. Erityistä menestystä saavutettiin tuottavuuden ja tulojen lisäämisessä. Haasteita kuitenkin oli markkinointikapasiteetin vahvistumisessa. Tuotteita ei ole myyty virallisilla markkinoilla vaan kodeista käsin yhteisön jäsenille. Tämä tosin mahdollisti sen, että naisten tuotteiden hintataso oli kilpailukykyisempi kuin virallisilla markkinoilla myytävillä tuotteilla.

100 % loppuevaluaatiossa haastatelluista hyödynsaajista toi ilmi, että heidän sosioekonominen asemansa on kohentunut hankkeen myötä. Hankkeen toiminnot ovat tuottaneet nopeaa tuottoa ja tarjonnut mahdollisuuksia naisille. Asiantuntijoiden mukaan taas keskiarvoinen ansiotaso ei ole vielä tarpeeksi korkea, jotta naisten sosioekonominen asema todella muuttuisi pysyvästi.

Naiset myös raportoivat, että he ovat oppineet hankkeen myötä paljon uusia taitoja, heidän tietämyksensä on lisääntynyt ja kyvyt harjoittaa tuloa tuottavaa toimintaa on vahvistunut. Tällä kaikella on myönteinen vaikutus hankkeeseen osallistuneiden naisten itsetuntoon ja psyykkiseen hyvinvointiin.

Muita hankkeen tuomia positiivisia vaikutuksia olivat lasten kouluun pääsy, perheiden mahdollisuus saada terveydenhoitoa tarvittaessa, parantunut ruokaturva, mahdollisuus säästää sekä taloudellinen voimaantuminen. Naiset myös raportoivat, että perheiden yhteenkuuluvuuden tunne on vahvistunut hankkeen muiden positiivisten vaikutusten myötä.

Hankkeen vuosiraportit englanniksi