Empowering Women and Girls Through Vocational Skills Training and Adult Literacy 2010 – 2017

Pohjoisessa Sierra Leonessa tuetaan naisten ja tyttöjen ammatillista koulutusta ja sen myötä pienyrittäjyyttä.

Tue Naisten Pankin hanketyötä

euroa

Maa: Sierra Leone
Alue: Makeni ja Kabala
Kesto: 2010 – 2017
Budjetti: 658 000 € (kahdeksalle vuodelle)
Hankkeen nimi: Empowering Women and Girls Through Vocational Skills Training and Adult Literacy
Hyödynsaajien määrä: 848
Kumppanijärjestö: Forum for African Women Educationalist (FAWE SL)

P1080098Naisten Pankki tuki Sierra Leonessa kahta naisten ja tyttöjen ammatillista koulutuskeskusta Makenin ja Kapalan kaupungeissa vuosina 2010-2017.

Vuosittain noin sata nuorta naista sai keskuksista ammatin ja mahdollisuuden toimeentuloon ompelijana, pitokokkina tai maatalousyrittäjänä.

Koulutus kesti vuoden: ensimmäiset 10 kuukautta opiskeltiin koulutuskeskuksella ja viimeiset kaksi kuukautta tehtiin työharjoittelua.

Nuoret oppivat markkinoilla relevantteja ammatillisia ja tulonhankintataitoja, joiden avulla he voivat hankkia itselleen toimeentulon joko työllistymällä toisen palvelukseen tai itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Hyödynsaajat

Koulutukseen valikoitiin nuoria naisia ja tyttöjä, joille tarjottiin ammattikoulutuksen myötä uutta mahdollisuutta kouluttautua. Oppilaiden valinnassa etusijalla olivat teini- ja yksinhuoltajaäidit, koulua käymättömät tai sen keskeyttäneet sekä erityisen köyhät tytöt ja naiset. Opiskelijat olivat kasvaneet sisällissodan vaurioittamissa olosuhteissa.

Ammattikoulutuksen myötä lukuisat itsensä työllistäneet nuoret naiset ovat onnistuneet kasvattamaan tulotasoaan ja heidän riippuvuutensa sukulaisia kohtaan on vähentynyt.

Makeni

Makenin koulutuskeskuksessa annettiin ammattikoulutusta ompelussa ja catering-alalla 60 opiskelijalle vuoden ajan.

Kabala

Kabalan koulutuskeskuksessa 60 opiskelijaa sai ammattikoulutusta ompelussa, catering-alalla ja maatalousopinnoissa vuoden ajan.

Hankkeen myötä koulutuskeskuksia on tuettu saamaan virallinen asema Sierra Leonen koulutusjärjestelmässä.

 20__FAWE_vocational_training_center_Makeni_Naisten_Pankki_Sierra_Leone1353Muuta koulutusta

Ammattiopintojen lisäksi koulutusohjelma sisälsi yrittäjyyden perustaidot. Koulutuksen sisältönä oli muun muassa

 • yrittäjyyden peruspiirteet, hyödyt ja haitat,
 • osuuskuntamalli
 • markkinat ja markkinointi
 • tulo- ja menosuunnittelu

Aiempia kouluja käymättömät saivat luku-, kirjoitus- ja laskutaidon opetusta.

Psykososiaalista tukea oli tarjolla sitä tarvitseville.

Opiskelijat oppivat myös elämän- ja kansalaistaitoja. Opintosuunnitelmaan kuului muun muassa:

 • terveystiedon opintoja, kuten lisääntymisterveys, hygienia, nautintoaineet
 • ongelman- ja konfliktien ratkaisua
 • ebolatietoutta
 • naisten oikeuksia koskeva lainsäädäntö, kuten raiskaus ja lapsiavioliitot

Valmistuneita tuettiin työpaikan löytämisessä tai oman yrityksen perustamisessa.

Työharjoittelu

Opiskelijat suorittivat ennen valmistumistaan kahden kuukauden mittaisen työharjoittelun paikallisissa yrityksissä tai keskuksen omassa ravintolassa tai työpajoissa.

Koulutuskeskukset ovat olleet aktiivisia omassa tulonhankinnassa. Niistä löytyy oma myymälä ja lounasravintola, jotka tarjoavat niin työharjoittelupaikkoja nuorille kuin tuovat myös tuloja keskuksille. Keskuksilla on hyvät yhteydet paikallisiin yrityksiin.

Starttipaketti

Valmistuessaan naiset saivat ammattitutkinnon ja starttipaketin, jossa oli heidän koulutusalaansa liittyviä tarvikkeita (kuten keittiövälineitä, ompelukone, maataloustyökaluja ja siemeniä). Starttipaketin avulla oman yritystoiminnan aloittaminen oli mahdollista.

Päiväkoti

Molemmissa koulutuskeskuksissa oli pieni päiväkoti, jossa opiskelijoiden lapset olivat turvallisessa hoidossa äitien kouluttautuessa.

Vuonna 2015 45 lasta oli päivittäin hoidossa. Lapsille tarjottiin päivän aikana ateriat ja ohjattua leikkiä.

Day Care Kabala (2)

Hankkeen tuloksia vuonna 2017:

 • 100 nuorta naista valmistui ompelijoiksi (46), kokeiksi (40), maatalousyrittäjiksi (10) tai sähköasentajiksi (4).
 • Molemmat koulutuskeskukset vastaanottivat opetusmateriaaleja ja keskusten 19 henkilökunnan jäsentä sai opettajankoulutusta.
 • Pidetty 2 radiokeskustelua ammattikoulutuksen tärkeydestä.
 • Pidetty 2 ideointihetkeä liiketoimintasuunnitelmista ja bisnesideoista.

Naisten Pankin työ Sierra Leonessa päättyi vuoden 2017 lopussa.

Hankkeen vuosiraportit englanniksi