Empowerment Project for Women 2013 – 2014

Maa: Sierra Leone
Alue: Small-Bo chiefdom, Kenema district
Kesto: 2013 – 2014
Budjetti:  208 000 € (kahdelle vuodelle)
Hankkeen nimi: Empowerment Project for Women
Hyödynsaajien määrä: 270
Kumppanijärjestö: Partners in Integrated Community Empowerment Programs (PICEP)

Hankkeen tavoitteena on kestävästi edistää mukana olevien naisten toimeentuloa.

Tavoitteeseen päästään tukemalla maatalouslähtöisiä toimeentulomalleja, pääsääntöisesti munantuotantoon tähtäävää kanankasvatusta sekä maissin, banaanin ja ananaksen viljelyä. Lisäksi hankkeen hyödynsaajille tarjotaan maatalousyrittämiseen ja markkinointikanaviin liittyvää koulutusta.

Hanke pilotointiin vuonna 2012 kahdessa kylässä 50 perheen parissa ja se siirtyi Naisten Pankin rahoitukseen vuoden 2013 alusta.

Hankkeeseen otettiin mukaan 100 naista vuoden 2013 alussa. Näistä 80 naista saivat tukea ananaksen ja banaanien viljelyssä.

Hyödynsaajista 20 oli leskiä, joille kaikille tarjottiin pihakanalarakennelmat 30 kanalle sekä kananrehua neljän kuukauden ajaksi. Lisäksi naiset saivat tukea maapähkinän ja kassavan viljelyssä. Vuoden 2014 aikana lesket koulutettiin mehiläiskasvatukseen ja heille tarjottiin käyttöönsä mehiläispesät.

Vuoden 2014 aikana emokanala jakoi 3600 munivaa kanaa kaiken kaikkiaan 120 naiselle. Hyödynsaajat saivat apua kanojen lääkitsemisessä, teknisessä tuessa ja kananmunien markkinoinnissa. Jokaisella naisella oli pihakanalassaan 30 kanaa ja he saivat kananrehua kolmen kuukauden ajaksi.

Kananmunien ja viljelykasvien laadun kerrotaan olevan erittäin korkea.

Tulos 1: Hyödynsaajien lisääntynyt tietous ja osaaminen kaupallisten maataloustuotteiden kasvatusmenetelmistä

Vuosien aikana järjestettiin hankkeessa mukana oleville naisille koulutuksia, jotka tähtäsivät toimeentulomallien pysyvyyteen ja markkinointiin. Koulutukset olivat suosittuja osallistujien keskuudessa ja naisten osuus merkittävä. Jokaisessa yhteisössä valittiin demokraattisesti 12 hengen kyläkehityskomitea.

Kananmunatuotannossa mukana olevien osallistujien tietotaitotaso nousi hankkeen myötä korkeaksi. Perheet osaavat itsenäisesti huolehtia kanalan ylläpidosta, säilyttää munia hygieenisesti ja tunnistaa erilaisia sairauksia, joita kanoille voi ilmetä. Kyläkehityskomiteat yhdessä kylien viranomaisten kanssa ovat olleet hyvin aktiivisia monitoroimaan kanaloiden menestystä.

Vuonna 2014 ebola vaikeutti osaltaan hankkeen toteuttamista, sillä maansisäitä liikkumista rajoitettiin. Toimeentuloon liittyvät aktiviteetit ja peruspalvelut olivat äärimmäisen kalliita ja harvinaisia. Kokoontumisoikeutta rajoitettiin, mikä harvensi hankkeen koulutusmahdollisuuksia.

Tulos 2: Osallistujien ansaintakyky on parantantunut hyödynsaajille oleennaisten koulutusten, pihakanaloiden ja maanviljelyksen myötä

Kaikki mukana olevat 150 perhettä ovat pystyneet nostamaan tulotasoaan hankkeen aktiviteettien myötä. Perheiden tulotaso kasvoi keskimäärin 50 $ kuussa aiempaan verrattuna. Kasvu on tällä talousalueella merkittävä.

Hyödynsaajat kertovat, että lisääntyneet varat on käytetty ruokaan, lääkkeisiin, vaatteisiin ja lasten koulutukseen.

Osassa kylistä jokainen hankkeessa mukana oleva nainen säästää 20 % kuukausitulostaan kyläpankkiin. Vuoden 2014 loppuun mennessä kuudessa kylässä oli toteutettu säästötoimintaa. Säästöjen yhteenlaskettu summa oli 1890 $.

Hankkeen loppuevaluaatio toteaa, että työ tavoitti ennakkoon asetetun tavoitteensa 270 perhekunnan toimeentulon parantamisesta. Vuonna 2016 valmistunut evaluaatio mainitsee, että jopa 93,5 % hyödynsaajista raportoi tulojensa kasvaneen hankkeen myötä. Tähän oli vaikuttamassa nimenomaan pihakanalat. Evaluaation mukaan hanke vaikutti kaiken kaikkiaan myönteisesti mukana olevien perhekuntien elämänlaatuun.

Hankkeen vuosiraportit englanniksi