Naiset voivat muuttaa koko maailman kehityksen suunnan

Nainen seisoo kädet puuskassa talonsa ovella katsoen hymyillen kameraan.

Lahjoita

euroa


Harva tietää, miten tärkeä merkitys naisten työllä on. Palkallisen työn kautta naisten ääni saadaan kehittyvissä maissa kuulumaan paremmin.

Sairaanhoitaja Anitah Owaruhanga, 27, pistää tottuneesti neulan ja tyynnyttelee äitinsä sylissä itkevää, kuumeesta kärsinyttä lasta. Ugandan länsiosassa Kamwengessa sijaitseva klinikka näyttää vaatimattomalta, mutta lääkehyllystä löytyy kaikki olennainen.  

Mikä tärkeintä, klinikka on Anitahin oma. Hän onnistui saamaan lainan lääkkeiden hankintaan naisten säästöryhmältä, jonka jäsen hän on. 

Nyt tänne tullaan, koska sana on kiirinyt pätevästä sairaanhoitajasta. 

– Paras tunne tulee, kun näen hoidon auttavan potilaitani. Kun hoidan jonkun hyvin tänään, saan huomenna taas lisää asiakkaita, Anitah sanoo. 

Kotona hänellä on kahdet kaksoset. 

– Olen aina tiennyt, että minun pitää tehdä paljon töitä pärjätäkseni elämässä. 

Tulojensa avulla Anitah rakentaa perheelleen omaa taloa. Lapsetkin hän aikoo hoitaa kouluun.

Naiset tekevät kolme kertaa enemmän kotitöitä kuin miehet 

Anitahin tarina on merkityksellinen, sillä maailmassa vain 63 prosenttia työikäisistä naisista on töissä.

Yksi syy on naisten harteilla oleva palkaton työtaakka. Naiset tekevät joka päivä jopa 5 tuntia enemmän kotitöitä kuin miehet.

Tätä työtä kutsutaan usein näkymättömäksi työksi, sillä siitä ei makseta palkkaa. Mutta juuri naisten tekemä kotityö mahdollistaa puolisojen työurat ja lasten hyvinvoinnin. Toisin sanoen ilman sitä yhteiskunnat eivät toimisi.

Kokonaisuudessaan naiset huhkivat kolme kertaa enemmän palkatonta työtä kuin miehet.

Ongelma on siinä, että etenkin kehittyvissä maissa tuo aika on pois ansiotyöstä, opiskelusta tai vaikka yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Valta-asema ja väkivalta naisia vastaan

Elämme maailmassa, jossa enemmistö päättävissä asemissa olevista on miehiä. Oli kyse aborttioikeudesta, metsänhoidosta tai energiapolitiikasta, naisten vaikutusmahdollisuudet ovat miehiä pienemmät.

Tutkimukset osoittavat, että naiset ottavat todennäköisemmin huomioon ympäristökysymykset, perhepolitiikan, koulutuksen ja hoivan. Kun naiset ovat päätöksenteossa vähemmistössä, naisten asema ei etene näissä asioissa.

Naisten vaikutusvaltaa heikentää myös se, että he eivät ole mukana epävirallisissa miesvaltaisissa verkostoissa.

Lisäksi naiset hiljennetään väkivalloin. Joka kolmas maailman nainen on kokenut väkivaltaa lähisuhteessa. Työelämässä naiset kokevat miehiä useammin häirintää ja suoranaista naisvihaa.

Mitä väliä sillä on, että naiset ovat riippuvaisia muista?

Enemmistö äärimmäisessä köyhyydessä elävistä lähes 700 miljoonasta ihmisestä on naisia.

Naisten köyhyys kiinnostaa kaikkia Maailmanpankista YK:n lastenjärjestö UNICEFiin jo siksi, että se vaikuttaa suoraan lasten hyvinvointiin. Yhteiskunnan reunamille ajautunut äiti ei pysty tarjoamaan lapsilleen riittävästi ruokaa ja huolenpitoa.

Ilman klinikkaa Anitahin lasten elämä on vaakalaudalla.

Kehittyvissä maissa yhteiskunnan turvaverkko puuttuu ja lapsia uhkaa lapsityö tai avioliitto. Näin syntyy ylisukupolvinen köyhyyden kierre, jossa huono-osaisuus periytyy.

Kehitys ei ole mahdollinen kenellekään, jos puolet maailman väestöstä jää jatkuvasti sen ulkopuolelle, muistuttaa toimeentulotyön vanhempi asiantuntija Ulla Sarasalmi Kirkon Ulkomaanavulta.

Koko maailma tarvitsisi naisten tietoja ja taitoja, mutta heidän ääntä ei kuulla.

Naisten asema vahvistuu työn kautta

Sairaanhoitaja Anitah Owaruhanga, 27, osti säästöryhmältä saamansa lainan turvin lääkkeitä klinikalleen.

Sairaanhoitaja Anitah Owaruhanga, 27, hoitaa pientä potilasta omalla klinikallaan.

Ulla Sarasalmi on työskennellyt Naisten Pankin kehitysyhteistyöhankkeiden parissa vuosien ajan. Hän on nähnyt, kuinka äärimmäisestä köyhyydestä voi nousta koulutuksen ja työn avulla.

– Haastattelin naisia Ugandassa köyhyydestä ja he sanoivat, että köyhä on sellainen, joka ei pysty tekemään työtä. Köyhin on yksinäinen nainen, jolla on paljon lapsia, Sarasalmi kertoo.  

Paitsi että naisen ansiotyö tuo perheelle tärkeän tulonlähteen, se lisää tasa-arvoa perheen sisällä ja yhteisössä. Pikkuhiljaa naisen ääni alkaa kuulua. 

Anitah on klinikkansa ansiosta yhteisössään pidetty ja arvostettu jäsen.  

Taloudellisen vallan myötä naiset uskaltavat vaatia oikeuksiaan ja vaikuttaa päätöksentekoon. Oma tulonlähde avaa myös mahdollisuuden lähteä pois väkivaltaisesta suhteesta. 

Naisten Pankki kouluttaa naisia ammattiin ja yrittämiseen 

Naisten Pankki on vuodesta 2007 lähtien vahvistanut suoraan 80 000 naisen asemaa. Anitahin lailla suuri osa on saanut koulutusta ja tukea yrittämiseen.  

Työ on kestävää, sillä koulutusta tai ammattia ei mikään kriisi voi viedä pois. Samalla taloudet vahvistuvat, kun naiset osallistuvat yhteiskunnan pyörittämiseen. 

Eniten hyötyvät lapset. Koulutetun äidin lapset pääsevät todennäköisemmin kouluun ja saavat elää turvassa. Heidän unelmansa saavat siivet.

– Olen saanut nähdä, kuinka tytöt saavat ansiotyötä tekevistä äideistään roolimalleja ja uskovat omiin mahdollisuuksiinsa, Sarasalmi kertoo.  

Olennaisinta on, että tytöt ja naiset voivat päättää elämästään. Itse. 

Naisten Pankki kouluttaa naisia ammattiin ja yrittäjyyteen. Tavoitteena on, että jokaisella naisella on taloudellinen vapaus ja valta päättää omasta elämästään. Tue naisia. Lahjoita.

Lahjoita

euroa

Lähteet:

https://www.worldbank.org/en/topic/gender/overview#1

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures

https://yle.fi/uutiset/3-10256363