Tasa-arvo, feminismi ja naisen työ talouswebinaarin keskiössä

Kaksi naista selikkäin.

Lahjoita

euroa


Naisten Pankin Next Generation järjesti talousaiheisen webinaarin yhdessä SOSTE:n pääekonomisti Anni Marttisen ja Mimmit Sijoittaa median toimittajan Matleena Ingetin kanssa torstaina 7.4.2022.

Naisten Pankki Next generationin webinaarissa keskusteltiin feministisestä sekä tasa-arvoisesta taloudesta ja päästiin tutustumaan Naisten Pankin työhön tasa-arvon edistämiseksi.

Asiantuntijat Anni Marttinen ja Matleena Inget toivat esille paljon näkemyksiä tulevaisuuden talouspolitiikasta sekä mitä konkreettisia toimija talouspoliittisissa päätöksissä tulisi ottaa huomioon, sekä miten jokainen voi omassa ympäristössään edistää tasa-arvoisempaa tulevaisuutta niin Suomessa kuin kehittyvissä maissa.

Naisen työ ja tuloerot

Anni Marttinen ja Matleena Inget toivat esille palkkaeroja sukupuolen välillä sekä puhuivat naisen eurosta. Tuloerojen tapaan myös sukupuolten välisen epätasa-arvon odotetaan pienentyvän taloudellisen kehityksen myötä. Tämä niin sanottu ’valumaefekti’ on uusklassisen taloustieteen peruskivi joka olettamalla, että kaikilla on samat mahdollisuudet rikastua, poissulkee varallisuuden periytyvyyden, ilmaston rajoituksen talouskasvuun, sekä muut epätasa-arvoiseen asemaan vaikuttavat tekijät.

Talouspolitiikka tulkitaan uusklassisessa talousajattelussa sukupuolettomana, vaikka naisten ja miesten asema ja mahdollisuudet työmaailmassa olisivatkin todellisuudessa erilaiset.

Kun puhutaan naisen eurosta, puhutaan siitä, kuinka paljon naiset tienaavat samasta työstä verrattuna miehiin. Tässä on paljon vaihtelua toimialoittain, mutta Tilastokeskuksen (2019) tutkimuksen mukaan naisen euro on noin 84 senttiä. Ekonomiliiton (2022) julkaisema tutkimus toteaa, että naisten ja miesten palkoissa on 9 % selittämätön ero.

Tällä tarkoitetaan sitä, että eroa ei voida selittää muun muassa perhevapailla, tai sillä, että miehiä työskentelee enemmän johtotehtavissä.

Feministisen talouden tavoite on nostaa kaikki samalle viivalle

Traditionaalista taloutta ja todellisuuden välistä ristiriitaa haastamaan syntyi 1980-luvulla uusi lähestymistapa taloustieteeseen – feministinen talouspolitiikka. Nykyään konsepti tunnetaan myös hyvinvointitaloutena tai donitsitaloutena, jolloin sukupuolten tasa-arvoon linkitetään myös muut sosiaaliset ja ympäristöaiheiset huolet talouden yksioikoisuudesta.

Nämä uudet lähestymiset taloustieteeseen vaativat tyypillisesti lineaarisen talousajattelun muuttamista inhimillisempään suuntaan, jossa kasvuun, kulutukseen, alijäämiin ja velkaan keskittyneet talouden kovat arvot ottaisivat huomioon myös päätösten ja investointien mahdolliset kerrannaisvaikutukset hyvinvointiin.

Anni Marttinen tiivisti, että feministisen taloustieteen pyrkimys on edistää kaikkien vähemmistöjen epätasa-arvoa ja syrjäytyvyyttä. Feminismiä ei voi nähdä vain naisten ja miesten välisenä epätasa-arvona koska tämä jättää huomioimatta esimerkiksi ihonvärin tai vaikutuksen työllistymiseen. Intersektionaalinen feminismi ottaa huomioon, että epätasa-arvon eri muodot usein vaikuttavat toisiinsa.

Tasa-arvon vaikutukset talouteen

Feministisen talouden jatkumona, webinaarissa keskusteltiin tasa-arvosta ja sen merkityksestä globaalille taloudelle. Naiset edustavat puolta globaalista väestöistä ja kun edelleen suuri määrä naisia jää työelämän ulkopuolelle, jää myös käyttämättä valtava määrä potentiaalia ja osaamista.

Naiset tekevät paljon näkymätöntä työtä, joka ei näy tilastoissa, kuten talouden hoitaminen ja huolenpito perheestä. Tasa-arvoisempi työelämä vaatii työkulttuurin rakenteellista muutosta ja yksi konkreettinen keino tähän on palkka-avoimuus. Avoimuudella voidaan kuroa umpeen tuloeroja, koska joudutaan perustelemaan erojen syitä, jolloin esimerkiksi selittämättömille eroille ei ole tilaa.

Kehittyvissä maissa monet syyt, kuten yhteiskunnalliset, kulttuuriset, uskontoon tai uskomuksiin liittyvät, vaikuttavat naisen asemaan ja työelämään osallistumiseen. Ongelma piilee myös tietämättömyydessä, Suomessa Tilastokeskus julkaisee sukupuolten tasa-arvosta vuosittain dataa, mutta samanlaista näkyvyyttä ei usein kehittyvissä maissa ole.

Tasa-arvo lisää talouskasvua ja vaikuttaa positiivisesti koko perheeseen ja yhteisöön. Varsinkin kehittyvissä maissa naisen toimeentulolla ja itsenäisyydellä on valtavat vaikutukset, niin talouteen kuin myös hyvinvointiin ja terveyteen. Kouluttautuminen, oma toimeentulo ja omaa elämää koskevien päätösten tekeminen itsenäisesti voimaannuttaa naisia ja nostaa heidät köyhyydestä.

Miten me voimme edistää sukupuolten tasa-arvon parantamista Suomessa sekä kehittyvissä maissa?

1. Käytä ääntäsi. Huomaa epätasa-arvo omassa ympäristössäsi ja ota se puheeksi. Tukemalla toinen toisiamme pystymme vaikuttamaan asioihin ja olemaan osa muutosta.

2. Tutustu kirjallisuuteen ja muihin tiedonlähteisiin. Hyvinvointitaloudesta löytyy paljon kirjoja, tutkimuksia, sekä artikkeleita, joista jokainen voi oppia lisää ja parantaa ymmärrystään aiheesta. Anni Marttinen juontaa Feministinen Talous –podcastia ja Mimmit Sijoittaa mimmeiltä löytyy myös oma podcast jossa keskustellaan talouteen liittyvistä teemoista.

3. Sijoita fiksusti. Naisten mahdollisuuksia voi parantaa investoimalla naisten yrityksiin tai sijoittamalla vaihtoehtoihin, jotka tukevat tasa-arvoa ja kestävää kehitystä.

4. Lahjoita. Naisten Pankki tukee hauraassa asemassa olevien naisten ammatillista koulutusta, yrittäjyyttä ja tasa-arvon toteutumista Afrikassa ja Aasiassa.

Kirjoittanut: Linda Arfelt ja Iida Pulliainen, Naisten Pankki Next Generation

Next Generation on nuorille aikuisille suunnattu Naisten Pankin valtakunnallinen ryhmä. Järjestämme vuoden mittaan useita tapahtumia, joilla edistämme Naisten Pankin varainhankintaa ja tunnettuutta. Innovatiivinen ja aktiivinen vapaaehtoistiimimme koostuu eri alojen moniosaajista.

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Yrittäjyystapahtuma – Next Generation x Women of Aalto

Naisten Pankin Next Generation -tiimi ja Women of Aalto järjestävät yhdessä yrittäjyystapahtuman tiistaina 16.5. kello 18.00 alkaen. Aika: tiistai 16.5.2023 klo 18.00 Paikka: A Grid, Otakaari 5, 02150 Espoo Tapahtuman...

Lue lisää

Next Generation -ryhmän kuukausikokous tiistaina 2.5.2023

Tervetuloa mukaan sekä uudet että vanhat osallistujat! Ryhmän valtakunnallistamisen myötä työtä ja tehtävää riittää ja toivotamme tervetulleiksi kaikki vapaaehtoiset ympäri Suomen. Järjestämme kokoukset aina joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo. 19.00....

Lue lisää

Next Generation -ryhmän kuukausikokous tiistaina 4.4.2023

Tervetuloa mukaan sekä uudet että vanhat osallistujat! Ryhmän valtakunnallistamisen myötä työtä ja tehtävää riittää ja toivotamme tervetulleiksi kaikki vapaaehtoiset ympäri Suomen. Järjestämme kokoukset aina joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo. 19.00....

Lue lisää

Next Generation -ryhmän kuukausikokous tiistaina 7.3.2023

Tervetuloa mukaan sekä uudet että vanhat osallistujat! Ryhmän valtakunnallistamisen myötä työtä ja tehtävää riittää ja toivotamme tervetulleiksi kaikki vapaaehtoiset ympäri Suomen. Järjestämme kokoukset aina joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo. 19.00....

Lue lisää

Next Generation -ryhmän kuukausikokous tiistaina 7.2.2023

Tervetuloa mukaan sekä uudet että vanhat osallistujat! Ryhmän valtakunnallistamisen myötä työtä ja tehtävää riittää ja toivotamme tervetulleiksi kaikki vapaaehtoiset ympäri Suomen. Järjestämme kokoukset aina joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo. 19.00....

Lue lisää

Kierrätystapahtuma second hand -liikkeessä

Naisten Pankki Next Generation -tiimi järjestää Urbaani Legenda second hand -liikkeen kanssa ’Kierrätä Naiselle Ammatti’ -yhteistyötapahtuman. Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Aika: Lauantaina 10.12.22 klo 11-14 Paikka: Urbaani Legenda Second Hand,...

Lue lisää

Next Generation -ryhmän kuukausikokous keskiviikkona 5.10.2022

Tervetuloa mukaan sekä uudet että vanhat osallistujat! Valtakunnallisen nuorten aikuisten ryhmässä riittää isompaa ja pienempää tehtävää ja toivotamme tervetulleiksi kaikki vapaaehtoiset ympäri Suomen. Järjestämme kokoukset aina joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona...

Lue lisää

Next Generation -ryhmän kuukausikokous keskiviikkona 7.9.2022

Tervetuloa mukaan sekä uudet että vanhat osallistujat! Ryhmän valtakunnallistamisen myötä työtä ja tehtävää riittää ja toivotamme tervetulleiksi kaikki vapaaehtoiset ympäri Suomen. Järjestämme kokoukset aina joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo. 19.00....

Lue lisää

Talouslukutaito-webinaarin parhaat palat

Naisten Pankki Next Generationin ja Ambitious Africa -järjestön yhteinen webinaari 23.3. oli suunnattu nuorille ja erityisesti naisille, jotka haluavat oppia talouslukutaitojen merkityksestä sekä sijoittamisesta sekä sen lainalaisuuksista. Tärkeimmät nostot webinaarista...

Lue lisää

Naisten yrittäjyyden ja urakehityksen kannustamisella muutetaan maailmaa

Career girl on naisten yrittäjyyttä ja urakehitystä edesauttava yhteisö. Yhteisön nimi viittaa intohimoiseen omaan uraansa panostavaan naiseen, joka sallii menestyksen niin itselleen kuin muille. Yhteisön perustaneen Mariannen mukaan, kuka vain...

Lue lisää

Naisten Pankki Next Generation hakee tiiminvetäjää

Tiiminvetäjänä olet vastuussa tiimin toiminnasta yhdessä Next Generationin toisen tiiminvetäjän Iina Hämäläisen kanssa. Next Generation on valtakunnallinen ryhmä, joka toimii omana tiiminään virtuaalisesti ympäri Suomen mutta myös aktiivisesti yhteistyössä Naisten...

Lue lisää

Next Generation – uusi valtakunnallinen ryhmä nuorille!

Hyppäsin Next Generationin puikkoihin yhdessä ryhmän toisen tiiminvetäjän Iina Hämäläisen kanssa vajaa pari vuotta sitten. Meillä molemmilla oli tunne siitä, että voisimme tehdä Naisten Pankin eteen enemmän ja näimme ryhmän...

Lue lisää

Vapaaehtoisrekry: Some-osaaja / Naisten Pankki Helsinki

Miksi työmme on tärkeää? Naisten Pankin unelma on alusta lähtien ollut, että yhä useampi kehitysmaiden nainen saa mahdollisuuden nousta köyhyydestä, yhä useampi perhe saa leivän, yhä useampi kylä voi paremmin...

Lue lisää