Työ Liberiassa jatkuu paikallisten voimin

Liberiassa Naisten Pankin työllä on hankkeiden kautta tuettu yli 1 500 haavoittuvassa asemassa olevaa naisvetoista perhekuntaa. Lähes kaikkien (90 %) hyödynsaajien elintaso on noussut köyhyysrajan yläpuolelle, ja välillisesti työ on hyödyttänyt jopa 7 500 ihmisen elämää. Koulutukseen on sisältynyt myös tietoisuuden lisäämistä ihmisoikeuksista ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta, mikä on vaikuttanut myös miesten asenteisiin. Kaikkien Naisten Pankin rahoittamien […]