Naisten Pankin kyläpankit tekevät hyvää tulosta

NaistenPankin varoilla tuetaan jo monia hankkeita. Erinomainen esimerkki onnistuneesta hankkeesta on Kambodzhaan perustetut kuusi kyläpankkia, jotka tarjoavat kaikkein köyhimmille naisille mahdollisuuden pieneen, noin 8-25 euron lainaan.

? Kyläpankkien toimintaperiaate on mielestäni kerrassaan loistava. Kyläpankki toimii kuin ikiliikkuja. Kylissä naiset järjestäytyvät pienryhmiksi, ja huolellisen peruskoulutusjakson jälkeen heillä on valmius perustaa kyläpankki. Pankkien perustamiseen annetaan pieni alkupääoma, jolla lainoitetaan kylän naisten yritys- ja muuta tulonhankintatoimintaa. Pankkien omistajuus ja käytännön johtaminen ovat kyläläisten käsissä. Lainojen korot jäävät kylään ja niillä rahoitetaan uusia lainoja köyhille naisille. Toimintamalli näyttää tuovan erinomaisia tuloksia ja on jo auttanut useita perheitä pois köyhyyden kierteestä, NaistenPankin perustajiin kuuluva Satu Mehtälä kertoo.

Muita NaistenPankin hankkeita ovat esimerkiksi naisten yrittäjyyskoulutus Etiopiassa ja HIV-tukihenkilöiden koulutus Ugandassa. Lisäksi uusia hankkeita on suunnitteilla tälle vuodelle.

? Kaikki NaistenPankin hankkeet tehdään kestävän kehityksen periaattein ja ne perustuvat paikallisten ihmisten vahvaan osallistumiseen. Pitkäkestoisiin tuloksiin pyritään sillä, että hankkeet jatkuvat vähintään kolme vuotta. Jokaisella  projektilla on omat tavoitteet ja tuloksia seurataan systemaattisesti, kertoo Kirkon Ulkomaanavun Riikka Karppinen.

NaistenPankin osakasilta keskiviikkona 30.1. keräsi paikalle yhteensä 160 pankin osakasta ja toiminnasta kiinnostunutta tutustumaan tehdyn työn tuloksiin. Illan aikana NaistenPankkiin liittyi useita uusia osakkaita.

Osakasilta päätti myös uuden ohjausryhmän kokoonpanosta. Ohjausryhmän entinen puheenjohtaja Merja Ylä-Anttila jatkaa ohjausryhmässä ja uusi puheenjohtaja valitaan ohjausryhmän keskuudesta. Muut ohjausryhmän jäsenet ovat Anni Vepsäläinen, Satu Mehtälä, Marjatta Rasi, Kirsi Piha, Sirkka Jukuri ja Raija Kemiläinen sekä Kirkon Ulkomaanavun edustajat.

Lisätietoja: www.kirkonulkomaanapu.fi/naistenpankki

NaistenPankin ohjausryhmän jäsen Satu Mehtälä p. 050-5398590

NaistenPankin viestintäryhmän vetäjä Eeva Lahti p. 044 360 4714

Markkinointipäällikkö Riikka Karppinen, Kirkon Ulkomaanapu, p. 040-5794 401