Naisten Pankin työ laajenee Keniaan

Ryhmä afrikkalaisia naisia istuu kuuntelemassa kirkossa kuuntelemassa rauhanneuvotteluja.

Lahjoita

euroa


Naisten Pankin uusi hanke Keniassa tarjoaa naisille toimeentuloa kiertotaloudessa.

Naisten Pankin uusi hanke Keniassa luo sadoille naisille mahdollisuuden työhön ja toimeentuloon kiertotaloudessa. Hanke parantaa myös alueen tuotteiden, komponenttien ja materiaalien kiertoa ja tätä kautta vähentää jätteiden syntyä.

Naisten Pankin uusi hanke Kenian pääkaupungissa Nairobissa tarjoaa sadoille pääasiassa slummeissa asuville naisille työ- ja liiketoimintamahdollisuuksia kiertotaloudessa, erityisesti kiinteiden jätteiden keräyksessä, kierrätyksessä ja uudelleenkäytössä.

Naiset saavat koulutusta muun muassa materiaalien lajitteluun, käsittelyyn ja niiden hyötykäyttöön. Koulutuksen kautta naiset voivat saada työpaikan paikallisesta jätehuoltoyhtiöstä. He voivat myös luoda kiertotalouden ympärille omaa liiketoimintaa, esimerkiksi myymällä jätevirtoja keräys- ja takaisinostokeskuksille tai valmistamalla uusiotuotteita eri materiaaleista. Paikallinen kierrätysyritys taas hyötyy, kun se saa lisää ammattitaitoista työvoimaa ja laadukkaampia materiaaleja.

– Alueen naiset ovat jo aiemmin hankkineet tuloja keräämällä jätteitä. Hankkeen ansiosta he voivat kuitenkin työskennellä turvallisemmin ja ansaita paremmin myymällä jätemateriaaleja järjestäytyneemmin ja ammattimaisemmin. Hankkeen kautta heidän on mahdollista saada muun muassa vakuutusturva ja suojavarusteita. Hanke on myös erittäin hyvä ympäristöteko sekä kaupungin asukkaiden että luonnon kannalta”, kertoo Ulla Sarasalmi, joka toimii Naisten Pankin toimeentulotyön neuvonantajana Kirkon Ulkomaanavussa.

Kun naiset järjestäytyvät, he voivat jakaa tietoa keskenään, parantaa työoloja ja edistää oman työnsä tunnustamista. Tavoitteena on perustaa osuuskuntia, jotka parantavat naisten neuvotteluasemaa esimerkiksi työolojen kehittämiseksi. Järjestäytyminen ja ammattimainen toiminta tuovat säännöllisempien tulojen lisäksi tälle kaupunkiympäristön kannalta elintärkeälle mutta hyljeksitylle alalle lisää arvostusta. Osuuskuntien rinnalla toimivat säästö- ja lainaryhmät mahdollistavat sekä säästämisen että pienlainat oman yritystoiminnan käynnistämiseen.

Kenia on Naisten Pankin seitsemäs hankemaa. Kolmivuotisen hankkeen toteuttaa Kirkon Ulkomaanavun Kenian maatoimisto yhteistyössä paikallisen jätehuoltoyrityksen kanssa. Paikallista tiimiä tukevat suomalaiset asiantuntijat. Kirkon Ulkomaanapu on toiminut Keniassa jo vuodesta 2014.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kesäkuun teemana Kenia 

Tule kesäkuun kuukausitapaamiseen kuulemaan, mitä Naisten Pankki tekee Keniassa. Juhlimme myös kesän alkua yhteisellä illallisella. Kesäkuun tapaaminen pidetään   maanantaina 5.6. kello 17 Sokos Hotel Presidentin tiloissa.  Ennen Kenia-osuutta käymme...

Lue lisää

Naisten Pankki tukee naisia viidessä maassa vuonna 2022

KENIA Kiertotalouteen keskittyvä hanke Kenian pääkaupungissa Nairobissa tarjoaa sadoille pääasiassa slummeissa asuville naisille työ- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Vuonna 2021 alkaneessa kolmivuotisessa hankkeessa naiset saavat koulutusta muun muassa materiaalien lajitteluun, käsittelyyn ja...

Lue lisää