Naisten Pankki laajentaa toimintaansa Keniaan – yhteensä vuonna 2021 on käynnissä 13 hanketta 7 maassa

Naisten käsiä säästölippaan ympärillä

Lahjoita

euroa


Vuonna 2021 Naisten Pankki aloittaa hankkeen uudessa toimintamaassa Keniassa. Lisäksi työ jatkuu Keski-Afrikan tasavallassa, Ugandassa, Jordaniassa, Nepalissa, Kambodžassa ja Myanmarissa. Kolmestatoista hankkeesta kaksi on uusia, kolme jatkohankkeita ja kolmelle hankkeelle on myönnetty lisävuosi pandemian aiheuttamien viivästymien vuoksi. Kaikkiaan työssä on mukana yli 30 000 naista perheineen.

Vuonna 2021 Naisten Pankki toimii

7 maassa

13 hanketta

30 000 naisen parissa

KENIA

Kiertotaloushanke alkaa Keniassa

Naisten Pankki aloittaa vuonna 2021 toiminnan Kenian pääkaupungissa Nairobissa. Uusi kiertotalouteen keskittyvä hanke tarjoaa sadoille pääasiassa slummeissa asuville naisille työ- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Työpaikkoja syntyy kiinteiden jätteiden keräyksestä, kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä. Hanke parantaa myös alueen materiaalien kiertoa ja vähentää jätteiden määrää.
Kolmivuotisessa hankkeessa naiset saavat koulutusta muun muassa materiaalien lajitteluun, käsittelyyn ja niiden hyötykäyttöön. Työturvallisuuteen liittyvät teemat ovat tärkeä osa työtä. Koulutuksen kautta naiset voivat saada työpaikan paikallisesta jätehuoltoyhtiöstä. He voivat myös luoda kiertotalouden ympärille omaa liiketoimintaa, esimerkiksi myymällä jätevirtoja keräys- ja takaisinostokeskuksille tai valmistamalla uusiotuotteita eri materiaaleista. Järjestäytyminen ja ammattimainen toiminta tuovat säännöllisempien tulojen lisäksi tälle kaupunkiympäristön kannalta elintärkeälle mutta hyljeksitylle alalle lisää arvostusta. Myös hankkeen positiiviset ympäristövaikutukset ovat merkittävät. Paikallinen kierrätysyritys hyötyy ammattitaitoisesta työvoimasta ja laadukkaammista materiaaleista.

UGANDA

Naisten Pankilla Ugandassa neljä hanketta ja yhteiskunnallinen kanalayritys
– uusi hanke kehittää siipikarjaan liittyvää liiketoimintaa

Afrikkalainen nainen pitelee sylissään kanaa.

Naisten Pankin kanalayrityksen yhteyteen luodaan siipikarjaan liittyvää monipuolista liiketoimintaa alueen naisille. Kuvassa Allen Bamukunde. Kuvaaja Hugh Rutherford.

Naisten Pankilla on Ugandassa kaikkiaan neljä hanketta ja yhteiskunnallinen kanalayritys. Ugandan uusi hanke Mityanan alueella keskittyy markkinalähtöiseen yhteistyöhön naispienviljelijöiden kanssa ja tukee 600 naisen taloudellista omavaraisuutta. Hanke kouluttaa naisia siipikarjan ja rehumaissin kasvattamiseen ja antaa valmiudet tuotannon kehittämiseen ja yrittäjyyteen. Erilaisia siipikarjan ja rehumaissin markkinamahdollisuuksia tarjoaa muun muassa Naisten Pankin ensimmäinen yhteiskunnallinen yritys: Mityanaan perustama 15 000 kanan munituskanala. Tavoitteena on tukea 600 Mityanan alueella asuvan naisen taloudellista omavaraisuutta. Koulutus antaa valmiudet tuotannon kehittämiseen, yrittäjyyteen ja tuotteiden markkinoille saamiseen.

Kaikkiaan työstä hyötyy naiset perheineen 3 600 ihmistä. Tämän lisäksi muut yrityselämä, paikallishallinto, palveluntarjoajat ja yhteisön jäsenet hyötyvät lisääntyneestä taloudellisesta aktiivisuudesta.

Yumben alueen yrittäjyyshankkeelle jatkoa

Ugandan Women in Development Project for Yumbe district -hanke käynnistyi vuonna 2018. Hankkeessa parannetaan maaseudulla asuvien naisten tuloja Yumben alueella Pohjois-Ugandassa yrittäjyyskoulutuksen ja yhteisön voimauttamisen kautta. Projektiin on kuulunut muun muassa säästö- ja lainaryhmien perustaminen.

Hyödynsaajina on 1 620 naista, jotka ovat säästö- ja lainaryhmien jäseninä saaneet pieniä lainoja investointeja varten. Noin 1 000 naista on perustanut pienimuotoisen, maataloussektorin ulkopuolella toimivan yrityksen. Maanviljelijät ovat parantaneet tuotantoaan, mikä on mahdollistanut ylijäämän myynnin paikallisilla markkinoilla.

Nyt alkava kaksivuotinen jatkohanke päättää Naisten Pankin työn yhteisöissä. Siinä keskitytään yritysten kasvumahdollisuuksien vahvistamiseen liiketoimintaosaamisen ja kasvurahoituksen avulla.
Yritystoiminnan kasvu lisää tuloja, mikä puolestaan vahvistaa sekä naisten kykyä säästää että säästö- ja lainaryhmien pääomaa. Kertyneet pääomat voidaan sijoittaa liiketoiminnan kehittämiseen ja monipuolistamiseen. Lisääntyneet tulot parantavat perheiden hyvinvointia, ruokaturvaa ja terveyttä ja mahdollistavat lasten entistä paremman koulutuksen.

Ugandan slummityö siirtyy toiseen vaiheeseen

Vuonna 2018 alkanut Empowering Women and Girls to excel in businesses in informal settlements/slums -hanke edistää naisten taloudellista itsenäisyyttä ja hyvinvointia Wakison ja Kampalan slummialueilla. Hankkeen nyt käynnistyvässä 3-vuotisessa vaiheessa tuetaan liiketoiminnan kasvua, yritysten markkinoille pääsyä ja rohkaistaan yhä useampia naisia aloittamaan yritystoiminta.

Tähän mennessä Naisten Pankin tuella on perustettu 150 naisten säästö- ja lainaryhmää. Ryhmissä on yhteensä 3 750 jäsentä ja kaikki jäsenet ovat saaneet koulutusta esimerkiksi talouden hallintaan, tuotteiden markkinointiin ja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Hanke on johtanut 2000 pienyrityksen perustamiseen, mikä on lisäksi luonut lähes 1000 työpaikkaa pääasiassa naisille.

Toisessa vaiheessa perustetaan kaksi markkinointiosuuskuntaa, jotka tarjoavat tuotannollista toimintaa harjoittaville naisyrittäjille entistä paremmat mahdollisuudet verkostoitua, markkinoida tuotteitaan ja saada kasvurahoitusta.

Tulevina vuosina 1500 naista saa yrittäjyyskoulutusta ja –tukea. Koulutus on tarkoitettu niille naisille, joilla on halua toimia yrittäjinä, mutta haasteita yrityksen perustamisessa. Säästö- ja lainaryhmien kautta tuetaan edelleen 1000 naista, joilla on paikallisia palvelualan yrityksiä, kuten esimerkiksi pieniä kauppoja, ruokaloita ja kauneushoitoloita. Lisäksi 150 yrittäjää koulutetaan toimimaan mentoreina liiketoimintaa aloittaville naisille.

Wings-hanke jatkuu Ugandan pakolaisyhteisön parissa

Women Income Generating Support eli WINGS-hankkeen toinen vuosi käynnistyy Ugandassa. Hankkeessa vahvistetaan naisten toimeentuloa kestävällä tavalla. Hankkeessa perustetaan kyliin uusia naisten johtamia säästö- ja lainaryhmiä ja yhdistyksiä, annetaan naisille yrittäjyyskoulutusta ja tuetaan heidän yrityksiään. Työssä kiinnitetään erityistä huomiota ympäristön kestävyyteen yritystoiminnassa. Työtä tehdään yhdellä Ugandan köyhimmistä alueista, Kamwengessa, jossa sijaitsee myös Rwamwanjan pakolaisasutusalue. Hankkeessa mukana olevista naisista 75 % kuuluvat pakolaisyhteisöön.

NEPAL

Nepalin Sindhulissa työ jatkuu vielä vuoden

Nepalissa toimii kaksi hanketta. Promoting Women Employment through Sustainable Access to Finance and Business Skills 2018 – 2020 -hanke edistää naisten taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia Sindhulin alueella kehittämällä, laajentamalla ja vahvistamalla naisjohtoisia paikallisia maatalousosuuskuntia. Hankkeen tavoitteena on parantaa sosiaalista tasa-arvoa ja tehdä naisista taloudellisesti omavaraisia.

Suoria edunsaajia hankkeessa on 2900. Heistä 2400 naista on taloudellisesti köyhistä, sosiaalisesti syrjäytyneistä tai etnisistä ja heimoryhmistä. Hankkeen taoudelliset vaikutukset ulottuvat Sindhulin piirissä kolmeen kuntaan, joissa on yli 11 000 kotitaloutta ja 55 000 asukasta. Työ jatkuu Nepalissa vielä vuoden 2021 ajan koronakriisin aiheuttamien viivästysten vuoksi.

Nepalissa jatkuu myös vuonna 2020 Lalitpurissa käynnistynyt Upscaling socio-economic empowerment of disadvantaged women and girls (U-SEED) -hanke 4700 tytön ja naisen parissa.

MYANMAR

Naisten voimauttaminen Myanmarissa jatkuu

Aasialainen nainen katsoo kuvan etualalla kameraan hanhilauman ollessa aitauksessa takana.

Myanmarissa työ jatkuu Kayinin ja Rakhinen alueilla. Kuvassa Naisten Pankin työssä mukana oleva Daw Aye Aye Nyein, joka mm. viljelee maatilkkua ja kasvattaa ankkoja. Kuvaaja: Maria Miklas

Women Socio-Economic Reconstruction in Kayin State -hanke käynnistyi vuonna 2018 ja sen ensimmäinen vaihe päättyy vuoden 2020 lopussa. Hankkeen piirissä on jopa 1800 hyödynsaajaa. Hanke toteutetaan Kayinin alueella, joka on yksi vähiten kehittyneistä alueista Myanmarissa.

Ensimmäisessä vaiheessa naisia tuettiin perustamaan osuuskuntayrityksiä ja luotiin pohja yritystoiminnan kasvulle esimerkiksi kehittämällä paikallisia palveluja ja kyläpankkityyppistä toimintaa. Vuonna 2021 alkava kolmivuotinen jatkotyö siirtyy kohti markkinalähtöisiä lähestymistapoja. Pitkällinen sisällissota ja sotilashallinto ovat rapauttaneet Kayinin markkinayhteydet, joita lähdetään nyt rakentamaan uudelleen vahvistamalla tuottajien ja ostajien välistä yhteistyötä, tiedonjakoa ja tuotteiden liikkuvuutta naisten liiketoimintaosaamisen lisäksi. Hankkeeseen syntyy myös Skills Donation –paikkoja Naisten Pankin vapaaehtoisille, jotka haluavat jakaa asiantuntemuksensa tukemaan naisten yrityksiä.

Hyödynsaajina on 750 naista 10 nykyisestä ja viidestä uudesta kylästä Thandaunggyin kunnassa.

Myanmarissa jatkuu myös vuonna 2020 alkanut Empowering women for business success –hanke Rakhinen osavaltiossa.

KAMBODžA

Koronavirus viivästytti hanketta Kambodžassa

Aiemmin vuonna 2020 päättyväksi suunniteltu Cooperation for Women’s Economic Development (CWED II) -hanke jatkuu vielä vuonna 2021 koronaviruksen aiheuttamien viivästysten vuoksi. Hankkeen aikana on tuettu 17 naisten maatalousosuuskuntaa, joiden jäsenet ovat saaneet muun muassa yrittäjyyskoulutusta. Osuuskunnat myös myöntävät jäsenilleen pieniä lainoja ja toteuttavat siementen ja lannoitteiden yhteisostoja. Seitsemässä osuuskunnassa toimii koontikeskus, jonka kautta maanviljelijät toimittavat tuottamansa vihannekset laajemmille markkinoille.

Hankkeessa on menestyksekkäästi luotu osuuskunnille toimiva johtamismalli, monipuolistettu yhteisöjen elinkeinorakennetta sekä vahvistettu naisten osallistumista yhteisöjen kehittämiseen.

Hankkeen jatkovuosi vahvistaa osuuskuntien toimintakapasiteettia ja johtamista ja huomioi erityisesti koronapandemian vaikutukset. Lisäksi varmistetaan, että osuuskunnat voivat tarjota enemmän ja parempia palveluja kasvavalle jäsenmäärälle; huomio on erityisesti markkinayhteyksien kehittämisessä. Edunsaajia hankkeessa on 9000 maatalousosuuskunnan jäsentä, joista 7200 naista. Välillisiä hyödynsaajia ovat osuuskuntien jäsenten perheenjäsenet, yhteensä jopa 40 000 ihmistä. Kuten aina Naisten Pankin hankkeessa, vähintään 80% hyödynsaajista on naisia.

Lisäksi Kambodžassa jatkuu vuonna 2020 käynnistynyt INSWEED-hanke tyttöjen ammatillisen koulutuksen ja naisten säästö- ja lainaryhmien parissa Siem Riepin alueella.

KESKI-AFRIKAN TASAVALTA

Keski-Afrikan tasavallassa työ jatkuu ylimääräisen vuoden

Keski-Afrikan tasavallassa vuonna 2018 alkanut Strengthening Women’s Livelihoods in Central African Republic 2018 – 2020 -hanke naisten luku- ja kirjoitustaitokoulutuksen, ammatillisen ja yrittäjyyskoulutuksen ja rauhantyön parissa jatkuu alkuperäisen rahoituksen puitteissa vielä vuoden 2021 puolella. Maan covid-tilanne on viivästyttänyt hankkeen toimintaa vuonna 2020, joten hanke viedään päätökseen alkuvuonna 2021.

JORDANIA

Jordanian hankkeen viimeinen vuosi käynnistyy

Nainen suojapuvussa laskee metallitynnyristä hunajaa lasipurkkiin.

Jordaniassa menestyksekäs työ naisten yrittäjyyskoulutuksissa jatkuu. Jordanialainen Eman Al-Shalabyn yrityksellä on 100 mehiläispesää. Yrittäjä on laajentanut toimintaansa lisäaineettoman hunajan myynnin lisäksi mehiläispesien ja –vahan myyntiin.

Vuonna 2019 alkanut yrittäjyystyö Jordaniassa jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Tuemme sekä maassa asuvia syyrialaisia pakolaisia että jordanialaisia naisia yrittäjyyden alkuun. Jo pandemian alkuvaiheessa naisten koulutukset vietiin menestyksekkäästi verkkoon ja samoja menetelmiä jatketaan kunnes tilanne sallii kasvokkain tapahtuvan toiminnan. Työ laajenee Itä-Ammanin alueelle vuonna 2021.

Naisten Pankin hankkeet parantavat vuonna 2021 yli 30 000 naisen toimeentuloa, koulutusta ja hyvinvointia. Naisten lapset ja perheenjäsenet huomioiden tämä tarkoittaa yli 135 000 ihmistä. Naisten toimeentulon kohentumisen lisäksi muut epäsuorat vaikutukset ovat mittavia esim. paikallisten palvelujen tarjontaan ja yleisesti taloudelliseen toimeliaisuuteen ja elinkeinomahdollisuuksiin, joista hyötyy koko yhteisö.

Tule mukaan tekemään työstä mahdollista

Naisten Pankki luo kestävää muutosta maailmassa. Kaikki hankkeemme tähtäävät pitkäaikaiseen muutokseen, jossa naisten kerryttämä ammatillinen koulutus ja yrittäjyystaidot  rakentavat pääomaa, jota mikään kriisi ei voi heiltä viedä. Tähän työhön tarvitsemme pysyvän ja vakaan tuen, jota sinä voit olla varmistamassa kuukausilahjoittajana. Tutustu kuukausilahjoittamiseen täältä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Maailmanpankki raportoi köyhyyden kasvusta – piskuinen suomalainen Naisten Pankki pistää hanttiin 

Koronapandemian raskaimmat seuraukset koetaan maailman köyhimmissä maissa, joissa on heikko sosiaaliturva ja terveydenhuolto. Maailmanpankki arvioi 97 miljoonan ihmisen pudonneen köyhyyteen vuonna 2020.   Liikkumisrajoitukset ja koulujen sulkemiset ovat ajaneet erityisesti tytöt ja naiset ahtaalle. Heidän...

Lue lisää

Näin Naisten Pankki muuttaa maailmaa – tule kuulemaan työmme tuloksista

Lämpimästi tervetuloa kuulemaan työstämme ja tuloksistamme ilmaiseen webinaariin!   Ääneen pääsee toimeentulotyön vanhempi asiantuntija Ulla Sarasalmi Kirkon Ulkomaanavulta. Ulla tietää, miten suuri vaikutus juuri naisten toimeentulon tukemisella on ympäröivään yhteiskuntaan.  Tässä pieni tarina Ullalta: ”Kymmenen vuotta sitten tapasin Ugandassa...

Lue lisää

Voin vaikuttaa itse elämääni

Eman Radwan on 31 -vuotias neljän lapsen äiti Jordaniassa. Elämäntilanteen muututtua hänen oli hankittava itselleen ammatti pystyäkseen elättämään lapsensa. Eman pääsi harjoittelijaksi kauneushoitolaan, jossa hän sai kokemusta kauneudenhoitoalasta ja siinä...

Lue lisää

Naisten Pankin työ laajenee Keniaan

Naisten Pankin uusi hanke Keniassa luo sadoille naisille mahdollisuuden työhön ja toimeentuloon kiertotaloudessa. Hanke parantaa myös alueen tuotteiden, komponenttien ja materiaalien kiertoa ja tätä kautta vähentää jätteiden syntyä. Naisten Pankin...

Lue lisää