Nepalin hankkeessa paljastunut väärinkäytös selvitetty

Kirkon Ulkomaanavun Naisten Pankin rahaston tukema Nepalin osuuskuntahanke vahvistaa naisten asemaa yhteisöissä ja kehittää mahdollisuuksia säästö- ja lainatoimintaan sekä parempaan toimeentuloon. Hankkeen seuranta paljasti varojen väärinkäytöksen työtä toteuttavan paikallisjärjestön hallinnossa. Asia on selvitetty, yhteistyösopimus kyseisen järjestön kanssa purettu ja varat palautettu.

Kirkon Ulkomaanavun hankkeista vastaava yhteistyökumppani Nepalissa on Nepalin Luterilainen maailmanliitto. Järjestö on toiminut hyvin ja ripeästi asiassa ja tiedottanut Ulkomaanavun henkilökunnalle asianmukaisesti.

Kun kesäkuussa ilmeni epäily, että Nepalin Luterilaisen maailmanliiton paikallisella yhteistyökumppanilla, Samjhauta Nepalilla olisi organisaatiotason ongelmia ja lisäksi epäselvyyksiä varojen sopimuksenmukaisessa käytössä, käynnistettiin välittömästi ylimääräinen tilintarkastus ja keskeytettiin työ. Tilintarkastus vahvisti varojen väärinkäytöksen sekä paljasti projektin huonon sisäisen hallinnointitavan, joten yhteistyösopimus paikallisen kumppanin kanssa purettiin välittömästi.

”Vaikka tapaus on valitettava, se on kuitenkin osoittanut yhteistyökumppanimme seurantamekanismien toimivuuden. Väärinkäytös paljastui ja saatiin selvitetyksi lyhyessä ajassa.  Myös hankkeen toteutus on edennyt suunnitelman mukaisesti”, Kirkon Ulkomaanavun Aasian yksikön päällikkö Eija Alajarva sanoo.

Kirkon Ulkomaanavun Naisten Pankin tukea oli annettu Samjhauta Nepalille vuoden 2011 aikana 49 250 euroa, josta oli väärinkäytetty 1933 euroa. Samjhauta on palauttanut 1933 euroa Nepalin Luterilaisen maailmanliiton tilille.

Kirkon Ulkomaanapu on valtuuttanut Nepalin Luterilaisen maailmanliiton etsimään uuden paikallisen asiantuntijajärjestön yhteistyökumppaniksi, joka voisi jatkaa hanketta suunnitellun mukaisesti vuoden 2013 loppuun asti. Nepalin Luterilaisen maailmanliiton toiminnan ansiosta varat ovat säilyneet käytettäväksi alkuperäiseen tarkoitukseen.

Lisätietoja: Kirkon Ulkomaanavun Aasian yksikön päällikkö Eija Alajarva, 040 582 1183