Vuonna 2020 Naisten Pankin työ on muuttunut ja sille on entistä suurempi tarve

Afrikkalainen nainen seisoo keskellä istuvia naisia ja selittää asiaansa katsoen kameraan.

Lahjoita

euroa


Globaali pandemia on kohta jo vuoden ajan ravisuttanut ihmisten elämää. Vuonna 2020 Naisten Pankin tukemalle koulutukselle ja työlle on ollut entistä suurempi tarve. Kriisistä selviävät parhaiten he, joilla on suunnitelma. Heikoimmassa asemassa oleviin pandemia on iskenyt pahiten.

Naisten Pankki toimi vuonna 2020 kuudessa maassa ja pandemia vaikutti niissä kaikissa. Maiden valmiustaso kriisiin vastaamiseen on hyvin erilainen, samoin tartuntojen seuraamisessa ja raportoinnissa on suuria eroja. Naisten Pankin hankkeita koordinoivat Kirkon Ulkomaanavun maatoimistot ovat kuluneen vuoden aikana vastanneet muuttuvaan tilanteeseen. Työtä on jatkettu mahdollisuuksien mukaan etäkokoontumisten muodossa ja hankkeiden sisältöä on muutettu tarpeiden mukaan.

– Korona luo ison haasteen. Lapset ja heidän perheensä kohtaavat suurimmat haasteet. Kaikki tukitoimet koulunkäynnin, toimeentulon ja terveydenhuollon helpottamiseksi ovat juuri nyt aivan välttämättömiä, sanoo Kirkon Ulkomaanavun kansainvälisen työn johtaja Tomi Järvinen.

Aasialainen nainen kuljettaa sylissään vihanneksia peltojen välissä kulkevalla hiekkatiellä.

Nepalissa on ollut merkittäviä liikkumisen ja toiminnan rajoitteita koko pandemian ajan ja vaikutukset maan talouteen ovat raskaat.

Rajoituksia seurannut ruokakriisi

Koronapandemia on aiheuttanut vakavan terveysuhan, mutta jopa suuremman uhan ihmisten toimeentulolle ovat aiheuttaneet sen leviämistä estävät rajoitukset. Naisten Pankin toiminnassa mukana olevien naisten toimeentulo tulee yleensä maataloudesta, käsitöistä tai palveluista. Liikkumista estävät rajoitukset ja kaupankäynnin hidastuminen ovat laskeneet tulotasoa. Tämä on johtanut esimerkiksi Kambodžassa ja Nepalissa tilanteeseen, jossa ruoka-avulle on ollut akuutti tarve.

Nepalin talous tiukilla

Esimerkiksi Nepalissa on yli 7 kuukauden ajan ollut käytössä tiukkoja liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia. Nepalin taloutta koronavirus on huojuttanut merkittävästi. Talouden tukipilarit eli turismi ja siirtotyöläisten lähettämät rahavirrat ovat romahtaneet. Naisten Pankin hanketyötä on muokattu rajoituksien mukaan, liikkuminen paikallisesti on ollut mahdollista, mutta esimerkiksi vierailut Kathmandusta yhteisöihin ovat olleet mahdottomia.

Ugandassa ja Jordaniassa toimintaa muutettu ketterästi

Naisten Pankin toimintamaista taas Ugandassa ja Jordaniassa koronavirustilanne on pysynyt hallinnassa. Tosin tilanne on kärjistynyt vuoden loppua kohti. Ugandassa Naisten Pankin hanketta on voitu jatkaa suunnitelman mukaisesti ja tapaamisia voitu järjestää. Ugandan maatoimistossa valmistaudutaan jakamaan hygieniatarvikkeita ja lisäämään tietoisuutta viruksesta Naisten Pankin hankkeissa vuonna 2021, jos tilanne niin vaatii. Jordaniassa Naisten Pankin hanke siirrettiin ripeästi digitaaliseksi, joka mahdollisti yrittäjyyskoulutuksen toteuttamisen poikkeusoloissa Irbidissä. Tämän vuoden kokemuksien pohjalta rakennetaan vuoden 2021 työtä. Maan pahentuneessa koronavirustilanteessa poikkeusjärjestelyille on edelleen tarvetta.

Kirkon ulkomaanapu on osaava toimija kriisitilanteissa

Naisten Pankin ohjelmatyöstä vastaa Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö Kirkon Ulkomaanapu, joka on kokenut toimija kriisitilanteissa maailman hauraimmilla alueilla. Järjestöllä on kyky, valmius ja osaaminen vastata muuttuviin olosuhteisiin globaalissa kriisissä. Koronapandemian vuoksi työtä ja toiminnan muotoja myös arvioidaan jatkuvasti.

– Kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun sektoreilla on tietenkin paljon muun muassa talouteen, liikkuvuuteen ja avun seurantaan liittyviä haasteita. Niitä ei voi vähätellä. Covid-kriisi on kuitenkin koko sektorille mitä mahtavin mahdollisuus tarkastella toimintaa avoimesti. Mitkä ratkaisut kestävät kriisejä, mikä toimii haasteellisessakin tilanteessa ja miten jatkossa panostamme sellaisiin toimiin. Vastaus on arkijärjellekin selvä, mitä paikallisempia ovat toimintaan käytetyt voimavarat sitä järkevämpää ja kestävämpää se on, Järvinen sanoo.

Afrikkalaisen naisen kädet pitelevät kirjaa.

Naisten Pankki takaa koulutusta, ammatillista osaamista ja yrittäjyystaitoja, joita ei mikään kriisi voi mitätöidä.

Pitkäjänteinen työ tuo kestäviä tuloksia

Naisten Pankin hankkeissa on koulutettu naisia yrittäjyyteen ja ammatinharjoittamiseen vuosien ajan. Yhteisöihin on perustettu osuuskuntia ja säästöryhmiä tukemaan naisten tulonhankintaa. Toimintaan osallistuneilla on siis ollut säästöjä puskuriksi tilanteeseen, jossa yritystoiminta hetkeksi hiipuu. Naisten keskinäiset verkostot kannattelevat vaikeina aikoina. Karttuneet taidot, kuten ammatillinen koulutus ja yrittäjyysosaaminen eivät katoa kriisin aikana. Vuosi 2020 on osoittanut Naisten Pankin tukeman työn tarpeellisuuden. Naisten Pankin tarjoamat mahdollisuudet yrittäjyyteen, koulutukseen ja toimeentuloon ovat keino selvitä kriisistä hauraissa oloissa.

Uusi ohjelmamaa mukaan 2021

Vuonna 2021 Naisten Pankki jatkaa työtä seitsemässä maassa Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Uutena ohjelmamaana mukaan tulee Kenia, jossa Naisten Pankki aloittaa tärkeän naisten toimeentuloa tukevan kiertotaloushankkeen. Ensi vuonna työ tavoittaa yli 30 000 naista. Tämä tarkoittaa 30 000 kotitaloutta, ja arviolta 135 000 ihmistä, joiden elämästä tulee turvatumpaa, pandemiastakin huolimatta.

Lue lisää vuoden 2021 hankkeista.