Tekstaa NAISELLE numeroon 16499 (20€) ja tuet naisten koulutusta!

Markkinatutkimusta Kambodžassa

Naisten Pankin Skills Donation -vapaaehtoinen Johanna Arantola-Hattab vietti syksyllä kolme viikkoa Kambodžassa tekemässä markkinatutkimusta paikallisen tiimin kanssa.

Lahjoita naiselle Ammatti

euroa

Astuessani lokakuun puolessa välissä Finnairin Bangkokin yökoneeseen minulla ei ollut vielä tarkkaa kuvaa, mitä kaikkea Kambodžan kolmen viikon projekti tulisi pitämään sisällään. Olin lähdössä Naisten Pankin Skills Donation –ohjelman puitteissa vetämään markkinatutkimusta osana Cooperations for Women’s Economic Development -hanketta.

Markkinatutkimuksen tarkoituksena oli selvittää naisten osuuskuntien viljelemien tuotteiden tehokkain ja kannattavin pääsy markkinoille eri jakeluteitä hyödyntäen. Tulisimme keskittymään tiettyihin viljelyskasveihin ja kanankasvatukseen.

Saavuin 14 tunnin päästä Kambodžan pääkaupungin Phnom Penhnin lentokentälle, josta matka jatkui taksilla läpi pääkaupungin iltaruuhkan. Koko kolmen viikon ajan jaksoin ihmetellä liikennettä, sen ihmeellisesti sujuvaa kaoottisuutta ja viiden hengen perheitä saman mopon kyydissä.

Projektin alkupäivinä pääsin heti Kirkon Ulkomaanavun (KUA) projektivastaavan Samnangin mukaan isoon työpajaan, jossa esiteltiin useammalle hyväntekeväisyysorganisaatiolle tutkimustuloksia naisten maatalousosuukuntien toiminnasta. Erinomainen startti päästä kartalle sen hetkisestä tilanteesta ja tavata eri tahoja!

Työpajaan osallistuneiden organisaatioiden työntekijöitä.

Ensimmäisen viikon ajan työstimme yhdessä paikallisen 15-hengen tiimin kanssa kvalitatiivista kenttätutkimusta. Tiimiin kuului KUA:n paikallisten kenttätyöntekijöiden lisäksi henkilöitä muistakin hyväntekeväisyysorganisaatioista sekä Kambodžan maatalousministeriöstä. Pohdimme yhdessä, mitä tietoa olemme hakemassa, kuinka suoritamme eri tahojen haastattelut ja kuinka konkreettisesti keräämme tiedon jälkeenpäin analysoitavaksi. Olin päässyt mukaan elämäni innostavimpiin työpajoihin! Paikallisten halu oppia uutta, miettiä ja suunnitella oli valtava. Sain kuulla, että Kambodžan yliopistojen koulutustaso on heikko ja että monilla on siksi halu oppia lisää. Kambodžan historialla on osuus opetuksen tason heikkouteen, sillä vuosien 1975-1979 kansanmurhan, Khmer Rougen, aikana keskiluokkaa ja akateemikkoja vainottiin. Maan tuolloisesta 8 miljoonasta asukkaasta arvioitiin surmansa saaneiksi noin 2 miljoonaa. Kambodžassa halu auttaa muita tulee esille vahvasti. Nuorten koulutukseen halutaan panostaa, samoin naisten ja tyttöjen oikeuksiin. Yhdessä tekeminen asioiden parantamiseksi on vahvaa.

Aktiivista työtä ja valmistautumista kenttätutkimukseen.

Käytimme sujuvasti kahta kieltä, englantia ja khmeriä valmistellessamme haastattelulomakkeita ja pohtiessamme kysymysten asettelua ja tutkimuksen kulkua post-it –lappujen ja isojen fläppipapereiden avulla. Samnang toimi erinomaisena tulkkina, jotta saimme asiat perinpohjaisesti ymmärrettyä puolin ja toisin. Kun oli aika pitää tauko, kukaan ei pompannut pystyyn hakemaan kahvia, kuten olin tottunut, vaan osallistujat miettivät rauhassa asiansa ensin loppuun ja esittivät kysymyksiä.

Minibusseissa oli hyvä tunnelma koko viikon ajan.

Toisen viikon alussa pakkauduimme minibusseihin ja lähdimme kentälle tutustumaan viljelijöiden arkeen. Meillä oli sovittu tietyt alueet ja vastuut, ja iloiset pikkubussimme ajoivat viikon ajan maaseudulla neljässä ennalta sovitussa provinssissa niiden osuuskuntiin tutustuen.

Kenttätutkimuksen aikana kartoitimme tarjonnan ja kysynnän mahdollisuuksia pienimuotoisen viljelyn tehostamiseksi. Pohdimme siis samoja asioita tarjonnan ja kysynnän suhteen kuin kehittyneissä maissa, mutta ympäristö oli erilainen ja olimme arvoketjun alkupäässä. Maatalousosuuskuntien fokusryhmät pidettiin osuuskuntien tiloissa, joko huoneissa tai katoksen alla auringolta suojassa. Alun varautuneisuuden jälkeen osallistujat olivat aktiivisia ja monisanaisia. Keskustelimme tuotannon volyymeistä, mahdollisuuksista kasvattaa määriä yhteisellä toiminnalla ja sitä kautta suurempien määrien myymisestä jakeluteille, jonne tuotteet haettiin tiloilta välimiesten toimesta hyvin erilaisin myyntiehdoin. Haimme kannattavuutta eri jakelumuotojen suhteen ja viikon aikana saimme erinomaista tietoa asioiden tehostamiseksi.

Asiakasrajapinnassa haastattelemassa jälleenmyyjää.

Kenttävaiheen jälkeisellä viikolla työstimme pienemmässä porukassa keräämäämme materiaalia ja tietoa. Olimme jo kentällä pitäneet muutaman yhteisen yhteenvedon koko 15-hengen tiimin kanssa, ja nyt oli aika vetää asiat yhteen ja aloittaa raportin kirjoittaminen. Teimme töitä yhdessä, jaoimme mielipiteitä ja nauroimme paljon. Tätä kirjoittaessani raportti on vielä työn alla, mutta siitä on tulossa erinomainen tietopaketti, jossa mennään käytännön tasolle.

Elämä on täynnä yllätyksiä myös tien päällä.

Kambodžan-matka oli todellinen oppimismatka kaikille osapuolille. Oli hienoa saada olla mukana Naisten Pankin Skills Donation –ohjelmassa, jota voin suositella lämpimästi muillekin!

Kirjoittaja Johanna Arantola-Hattab on yrittäjä, KTT, jolla on pitkä kokemus sekä yritysmaailmasta että markkinatutkimuksista.

Kuvat: Johanna Arantola-Hattab