Keski-Afrikan tasavalta

Naisten Pankki aloitti vuonna 2018 kolmivuotisen hankkeen Keski-Afrikan tasavallassa. Hanke yhdistää toimeentulon, koulutuksen ja rauhantyön.

Lahjoita

euroa

 • yksi maailman hauraimmista ja köyhimmistä maista
 • nimetty vuoden 2018 Fragile State Index -listauksessa maailman viidenneksi hauraimmaksi valtioksi
 • inhimillisen kehityksen indeksissä sijalla 188 kaikkiaan 189 maasta (2018)
 • väkiluku 4,7 miljoonaa
 • eliniänodote on 51 / 55 vuotta (miehet / naiset)
 • yli puolet maan väestöstä, arviolta 2,5 miljoonaa ihmistä, on humanitaarisen avun tarpeessa
 • 75% väestöstä elää äärimmäisessä köyhyydessä (alle 1,9 $/ päivä, 2017 arvio)

Lähteet: UNDP,  The World Bank, Fun for Peace, European Comission

Hankkeen tavoitteet

NOIN 4,6 MILJOONAN asukkaan Keski-Afrikan tasavalta on maailman köyhimpiä ja hauraimpia maita. Väestöstä 75 prosenttia elää äärimmäisessä köyhyydessä. Suurin osa naisista on vailla koulutusta ja vain neljäsosa osaa lukea. Tämä estää pääsyn ansiotyöhön ja päätöksentekoon.

Vuonna 2018 Naisten Pankki aloitti Strengthening Women’s Livelihoods in Central African Republic -hankkeen, joka pyrkii yhdistämään toimeentulon, koulutuksen ja rauhantyön. Hanke on kolmivuotinen, budjetti 400 000 euroa ja hyödynsaajia 500.

Tavoitteena on voimaannuttaa naisia Bozoumin alueella. Naiset ovat päässeet oppimaan muun muassa luku- ja laskutaitoa, yrittäjyyttä ja maanviljelystaitoja. Naisia tuetaan kehittämään kestäviä pienyrityksiä sekä taloudellisesti kannattavaa maataloutta. Lisäksi naiset saavat koulutusta rauhanvälityksessä, jonka tarkoituksena on edistää heidän rooliaan päätöksentekijöinä kotitalouksissa, ryhmissä, osuuskunnissa ja yhteisöissä.

Tuloksia vuodelta 2019

 • 450 naista osallistui kirjoitus- ja laskentataidon opetukseen, joista 293 naista saavutti oppitavoitteensa 9 kuukaudessa.
 • 21 ryhmää, joissa yhteensä 436 jäsentä, hankki koulutusta kannattavan maatalousyrityksen pyörittämisestä. Kaikki ryhmät kasvattivat tuottoaan ja tulojaan.
 • 27 naista osallistui yrittäjyyskoulutukseen. Heistä kaikki paransivat yrityksen hoitamiseen vaadittavaa osaamistaan. Osa ryhmäläisistä perusti Bozumiin kolme uutta ravintolaa.
 • 12 säästöryhmää vahvistivat säästöjään
 • 25 naisryhmien johtajaa koulutettiin konfliktien ehkäisyyn, neuvotteluun ja ratkaisuun sekä yhteisöjen yhteistyön kehittämiseen.

Meneillään olevat hankkeet:

Strengthening Women’s Livelihoods in Central African Republic 2018 – 2020

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Madame Damaris

Näyttävään siniseen kaftaaniin pukeutunut nainen seisoo luokan edessä. Ryhmä keski-iän molemmin puolin olevia naisia toistaa kuorossa hänen perässään. Karttakepin virkaa toimittava laudan pätkä kopahtelee liitutauluun päättäväisessä rytmissä. Laudan pätkää kopautteleva...

Lue lisää

Ensimmäistä kertaa koulussa

Koulutus on ihmisoikeus! Tue naisten koulutusta >> Kun Kirkon Ulkomaanapu kysyi Keski-Afrikan tasavallan syrjäisessä luoteisosassa asuvilta naisilta kaksi vuotta sitten, minkälaista tukea he arkeensa kaipasivat, naiset mainitsivat ensimmäisten asioiden joukossa...

Lue lisää

Lukutaitokoulutus kasvattaa keskiafrikkalaisten naisten omanarvontuntoa – ”Nyt en tule enää huijatuksi torilla”

Näyttävään siniseen kaftaaniin pukeutunut nainen seisoo luokan edessä. Ryhmä keski-iän molemmin puolin olevia naisia toistaa kuorossa hänen perässään. Karttakepin virkaa toimittava laudan pätkä kopahtelee liitutauluun päättäväisessä rytmissä. Nainen on Damaris...

Lue lisää

Nimeni on Damaris

Kun Kirkon Ulkomaanapu kysyi Keski-Afrikan tasavallan syrjäisessä luoteisosassa asuvilta naisilta kaksi vuotta sitten, minkälaista tukea he arkeensa kaipasivat, naiset mainitsivat ensimmäisten asioiden joukossa haluavansa oppia lukemaan. Toiveiden pohjalta syntyi Naisten...

Lue lisää

Vapaaehtoistyössä Keski-Afrikan tasavallassa

Anna Koskivuo toimii Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoisena Keski-Afrikan tasavallassa Naisten Pankin rahoittamassa hankkeessa, jonka tavoitteena on voimauttaa paikallisia naisia ja parantaa heidän toimeentuloaan lukutaito-opetuksen, yrittäjyys-, maanviljelys- ja rauhantyökoulutuksen kautta Bozoumin...

Lue lisää

Naisten Pankin työ laajenee Keski-Afrikan tasavaltaan vuonna 2018

Naisten Pankin ohjausryhmä teki päätöksen uuden hankkeen aloittamisesta Keski-Afrikan tasavallassa joulukuun kokouksessaan. Hanke yhdistää toimeentulon, koulutuksen ja rauhantyön. Työ maassa sisältää luku- ja laskutaidon opetusta, yrittäjyyskoulutusta, viljelyneuvontaa sekä rauhantyön edistämistä...

Lue lisää